torsdag 5 februari 2015

Igår gick Swecares andra nätverksfrukost inom cancerområdet av stapeln. Det första mötet hölls i november. Syftet med mötena är dels att vi ska lära känna deltagande medlemmar bättre, så att vi kan vara mer proaktiva i vår planering, och att också ge medlemmarna möjlighet att nätverka, och undersöka möjligheter att stärka varandra i internationalisering och export genom samverkan.Diskussionen påbörjades redan medan vi försåg oss av kaffe, te och smörgåsar. Vi diskuterade minsta gemensamma nämnare mellan deltagande företag, vilka svenska (cancer)företags främsta USP (unique selling point/proposition) är, och hur vi kan utforma ett nätverk för att nå gemensam eller ömsesidig nytta. Kopplat till detta är frågan om vilken roll Swecare kan och bör spela i detta på kort och lång sikt.

Vi på Swecare ser möjligheter till samarbete och nätverkande inom cancerområdet både på hemmaplan, t ex genom nätverksträffar, deltagande i inkommande delegationer, och utomlands i form av fokuserade delegationsresor. Den fortsatta diskussionen rörde vad huvudsyftet med ett samarbete är; kortsiktigt att marknadsföra och öka försäljningen och att på längre sikt att bidra till bättre cancervård internationellt sätt. En slutsats är att vi börjar i mindre skala.


Vi tog upp möjligheterna att göra gemensamma marknadsinsatser, som en power point, en broschyr eller någon typ av gemensam ”märkning”. Det bör inte bli någon kvalitetsmärkning, utan mer en lösare form där deltagande företag kommer överens om gemensamma värderingar. Det svenska varumärket är starkt och bör utnyttjas. Även för företag som tillhandahåller en liten del av kedja, finns det ett värde i att kunna koppla till andra delar i kedjan – detta är speciellt viktigt i utvecklingsländer, där behoven är stora och infrastrukturen inte alltid så väl utvecklad.

Vi talade också en hel del om den kommande delegationsresan inom cancer control till Zambia, 23-25 mars, med sjukvårdsminister Gabriel Wikström som delegationsledare. Att komma med två ministerledda delegation inom loppet av ett drygt år visar på engagemang och långsiktighet från svensk sida, något som deltagande företag säkert kommer att ha nytta av. Resan är spännande, eftersom det är den första delegationsresa fokuserad på ett visst område, som Swecare genomför. I Zambia har vi ett ”window of opportunity”, då de verkligen har ambitionen att satsa på att utveckla cancerområdet, och också är intresserade av att bygga upp ett system nästan från grunden, med hjälp av för landet ny kunskap, nya lösningar t ex inom e-hälsa och andra innovationer. Samtidigt poängterades det att med tanke på de resurser som alla inblandade, från svensk sida och zambisk, från privat och offentligt håll, så måste vi nu komma till konkreta resultat. Vi tar med oss det som en viktig uppgift att förbereda deltagarna både i Sverige och i Zambia vilka förväntningarna är, från båda sidor.

Utvecklingsmarknaderna kommer stå för den största tillväxt av efterfrågan på produkter och tjänster inom cancerområdet. Därför tror vi att resan till Zambia kan tjäna som modell för kommande fokusresor inom cancerområdet, särskilt om vi kan arbeta fram en gemensam ansats och röd tråd i alla presentationer.


Den sista timmen fick vi lyssna och diskutera med tre herrar som representerar Försvarsministeriet i Saudiarabien. De är i Sverige denna vecka för att identifiera intressanta svenska sjukvårdsföretag, som kan väljas ut att delta i en stor showcase för ministeriet i maj. Swecare har anordnat deras program – mer om besöket i kommande blogginlägg!


Sammanfattningsvis var vi överens om att fortsätta träffas, och nästa möte kommer att äga rum under andra hälften av april, eller början av maj. Är ditt företag eller organisation intresserad av att delta i det fortsatta arbetet, hör av dig till oss på Swecare, info@swecare.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar