torsdag 26 mars 2015

Sista dagarna i Zambia


I tisdags stod det Svensk-zambiska forumet om cancerkontroll och -vård på programmet. Dagen inleddes av den zambiske hälsoministern, Dr. Joseph Kasonde. Han hälsade den svenska delegationen välkommen, idag liksom tidigare gånger och i framtiden. Hans andra budskap var att Zambia och Sverige har det gemensamt att vi ser att den privata sektorn kan vara en partner till den offentliga sektorn, i hälsosektorn och i andra sektorer. Han påpekade att cancer är ett viktigt område, då fler människor i världen dör av cancer än av malaria, tuberkulos och hiv tillsammans.

Ambassadör Lena Nordström talade om svenska innovationer, och deras bidrag till att utveckla sjukvården. Svensk cancervård är välkänd, men vi har också ett behov av att lära av andra, samarbeta och fortsätta komma med nya lösningar.

Gabriel Wikström inledningstalar
Öppningsceremoni avslutades av vår minister, Gabriel Wikström, som nämnde samförståndsavtalet mellan Sverige och Zambia inom hälsoområdet, och dess diversifiering av kontakter och samarbete mellan aktörer i den offentliga och privata sektorn samt akademin, där dagens forum är en utmärkt utgångspunkt. Förutsättningarna för våra båda länder skiljer sig, men målet är ändå det samma – jämlik tillgång till säker och effektiv vård för alla.

Våra key note speakers var Prof. Roger Henriksson från Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland och Dr. Kennedy Lishimpi, Cancer Diseases Hospital Lusaka. Vi fick höra om det svenska perspektivet på att möta framtidens utmaningar med ökande cancerfall, och vad Zambia planerar för att utveckla sin cancervård, bl a bygga ut CDH i Lusaka, utveckla satelitkliniker i andra provinser, PPPs (public-private partnerships), mer screening samt prevention.

Här bröt vi av för en kaffepaus, med möjlighet att besöka företagens utställningsbord, vilket de båda hälsoministrarna passade på att göra.

AstraZeneca, Helseplan och Hemocue träffar ministrarna
Prevention var ämnet för nästa talare, Johan Carlson, GD för Folkhälsomyndigheten, som fastslog att prevention alltid är billigare och bättre än behandling. Från den zambiska sidan lyssnade vi till Dr Richard Nsakanya, Registrar från National Cancer Registry, som berättade vidare om den zambiska National Cancer Control Strategic Plan, vilken också betonar vikten av prevention, och ger prioritet åt cancerformerna cervix, prostata, retinal blastom och bröst. För dessa sjukdomar vill man öka allmänhetens kännedom, förbättra diagnos och behandling, förbättra remissystemet, och för cervix och bröstcancer skala upp screening.

Nästa talare var Dr. Sharon Kapambwe, som talade om innovation inom screening för livmoderhalscancer. Bl a har man utvecklat ett program som består av screening vid s.k. VIA, vilket är anpassat till zambiska förutsättningar: låg kostnad, tillgängligt, optimal tillförlitlighet, säkert och accepterat samt lätt att genomföra. En annan del består av att man når patienter för uppföljning och behandling via mobilen, vilket underlättats av att man i Zambia nuförtiden måste registrera sitt sim-kort.

Kopplat till avsnittet om prevention berättade Dr. Elisabeth Wikström Shemer om Gynius, världens första portabla kolposkop, för screening av cervixcancer. Den kan anslutas till en mobilkamera och ger bilder av god kvalitet som möjliggör telemedicin: att dokumentera, undervisa och konsultera. Studier visar också att risken för överbehandling minskar när Gynius används. Vårt andra företag under detta avsnitt var Hemocue, som i Zambia representeras av MM AfricanTech. Hemocue ger labbkvalitet vid point-of-care testing av bl a HB och vita blodkroppar.
 
Gynius monter
Forumet fortsatte med ett block om strålbehandling, där Peter Söderman talade om framtidens strålterapi, med ökad noggrannhet och snabbhet i alla delar av behandlingsprocessen. Dr. Catherine Mwaba gav oss sedan en genomgång av hur strålbehandlingen har utvecklats i Zambia, mycket tack vare IAEA:s Human Health Services. Man har nu bl a 1 linjäraccelerator, brachyterapiutrustning, 2 Cobalt-maskiner och dessutom behandlingsplaneringssystem, en simulator. Utmaningarna är att utrustningen ska vara prisvärd, lämplig och anpassad till behoven.

Elektas representant Erik Leksell nämnde att även om man ofta måste man kombinera behandlingsmetoder, så är strålterapi den mest kostnadseffektiva behandlingen, och den som växer snabbast. Han talade också om vikten att inkludera utbildning i sitt erbjudande.
 
Erik Leksell, Elekta presenterar
Nästa block handlade om kirurgisk behandling av cancer, där professor Jörgen Larsson, Karolinska universitetssjukhuset, berättade om hur Sverige har utvecklat behandlingen genom minimalt invasiva tekniker, arbete i multidisciplinära teams mm. Karolinska sjukhuset har en modell för internationellt samarbete som skulle kunna passa Zambia, bestående av telemedicinska lösningar – multidisciplinära team och tele-guidade operationer. Dr. Kabisa Mwala från University Teaching Hospital berättade att det inte finns några kirurgiska onkologer i Zambia, vilket förstås är ett stort problem, och försvårar MoHs vision om sjukvård nära patienterna. Han tog också upp det Zambiska uppfattningen att om det inte gör ont, så är det inte något problem – vilket leder till att man ofta kommer väldigt sent till sjukvården.  

Efter lunch och intressanta diskussioner mellan företagen och offentliga sektorn inledde professor Roger Henriksson nästa session om medicinsk behandling med att tala om individualiserad medicinering, på cellnivå och för specifika cancerformer, för att möjliggöra rätt behandling till rätt patient, vid rätt tid och på rätt plats. Dr Donald Kalolo, farmaceut på CDH, gav en bild om hur farmakologin utvecklats på CDH, från en farmaceut till 8, bättre tillgång till mediciner och bättre infrastruktur. Man ser även en förbättring vad gäller smärtbehandling, och att provinssjukhusen nu kan bidra till medicinska cancerbehandling. Det finns ett stort intresse för samarbete inom kliniska studier, som ett sätt att utveckla den onkologiska farmakologin i Zambia ytterligare.

Det var sedan dags för Francisco Milho, AstraZeneca, om vilka lösningar som finns inom AZ, ffa inom onkologi. AZ finns i Afrika sedan flera år. Ett intressant program rör ökad kunskap om bröstcancer, och genomförs i Ghana, Kenya och Sydafrika. Programmet går ut på att stödja sjukvårdspersonal och volontärer, visa på olika behandlingsalternativ, bygga kunskap och öka medvetenhet om bröstcancer generellt. Målet med programmet är att bidra till tidig upptäckt, bättre tillgång till sjukvård och medicin, ökad medvetenhet om bröstcancer.

Företagen ställer ut
Peter Söderman inledde sessionen om innovation och organisation inom cancerområdet. Då antalet cancerfall ökar starkt måste vi hitta bättre och mer effektiva behandlingsmetoder, vilket kräver samarbete. I Sverige har detta skett genom att alla universitetssjukhus har gått ihop så att man har tillgång till kliniska resultat, olika användarmiljöer och expertis. Det ger möjlighet för företag att testa ny teknologi och metoder med ett större patientunderlag, samtidigt som sjukhusen och patienter får ta del av innovationer och vara med i utvecklingen. Peter nämnde också projekt inom MRI och innovativ dosplanering, där Zambia skulle kunna passa.

Företagspresentationerna bestod av Helseplan och Medcard Apps. Helseplans Gustaf Engstrand berättade om sin verksamhet inom sjukhusutveckling, konsulttjänster, benchmarking och IT lösningar, bl a teleradiologi och vårdguiden. Företaget koordinerar nu det svensk-zambiska cancervårdsinitiativet, ett nytt sätt att samarbete när biståndet nu sakteligen fasas ut. Henry S Tembo presenterade Medcard Apps elektroniska journalsystem som kan kopplas till labbregister, apotekslager, fakturering mm och identifierar patienter som flyttar mellan olika anslutna kliniker och sjukhus.  

Henry S Tembo, MedCard Apps
Dagens moderator Maria Helling och Dr. Lishimpi avslutade dagen med en sammanfattning av vad som sagts, och poängterade särskilt det tydliga politiska engagemanget liksom bland företag och vårdgivare, och förhoppningen att det kan ligga till grund för ett bidrag till bättre behandling för patienter både i Zambia och i Sverige.
I tisdags kväll hade vi en trevlig och givande mottagning hos ambassadörens residens, där också representanter för EKN, SEK och Nordea deltog, liksom aktörer från den zambiska sjukvårdssektorn. Många kontakter knöts, som det nu gäller att följa upp.

 
Gårdagens aktiviteter bestod av en wrap-up på ambassaden, innan den officiella delen av delegationen tog flyget hem till Sverige. Generellt sett var det många positiva kommentarer, och det framhävdes bl a att fokuseringen på cancervård gjorde till att man träffade många relevanta personer på rätt nivå. Delegationen avslutades med en nätverkslunch för företagen och läkare från CDH och andra intressenter, där vi bl a diskuterade vaccinationsprogram, screening och hur vi följer upp denna delegation och tar vidare steg i samarbetet.Vi har redan sett att affärer är på gång som ett resultat av denna och tidigare resor, och vi flyger nu hem med många goda idéer om hur vi går vidare och utvecklar både samarbetsformer och affärer mellan Sverige och Zambia.
 
 


 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar