onsdag 22 april 2015

Swecare på plats i Kina - Beijing

Delegationsresan till Kina inleddes i Beijing på söndagskvällen med ett introduktionsmöte och mingel för alla delegater. Vi gick igenom programmet, lyssnade till en presentation om det kinesiska hälsosystemet av Christer Ljungwall från Tillväxtanalys och alla företag fick möjlighet att presentera sig själva för ministern och de övriga i den officiella organisationen. Förutom de 17 deltagande bolagen består delegationen av representanter för Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Myndigheten för Vårdanalys, KI, SLL och SUS. Delegationsledare är Minister Gabriel Wikström och syftet med resan är att träffa den kinesiska hälsoministern, främja svenska intressen samt skriva under en ny handlingsplan för det svensk-kinesiska samarbetet på hälsoområdet.

Måndagsmorgonen började med ett studiebesök på det prestigefulla Beijing Hospital som är öppet för allmänheten men har särskilt ansvar för att ta hand om seniora partifunktionärerna. (bland annat flyttar ett hundratal av läkarna till en annan stad under tre månader på sommaren för att kunna vara nära de partitoppar som vanligtvis semestrar utanför Beijings smoggiga sommarhetta). Under en rundvandring i sjukhusets museidel visades bilder på kända politiker som varit patienter på sjukhuset, bla Mao Zedong, Deng Xiaoping och de senare presidenterna. Vår delegation togs emot av MA Yan, vice director, directors Office, Yu Pulin och Pan Qi, vice director medical departement. På sjukhuset har man nyligen etablerat ett National Gerontology Medical Center och man uttryckte stort intresse för samarbete på äldreområdet. De livsstilsrelaterade sjukdomarna har stort fokus och man är ledande inom bla diabetesforskning. Man satsar över huvud taget mycket på forskning och ansvarar även för utbildning och vidareutbildning av läkare i huvudstadsområdet.
Efter lunch var det dags att hålla det första av två seminarium på temat ”Sino-Swedish Seminar on Efficient and Safe Health Care”. Det andra kommer att hållas i Nanjing på onsdag.

Innan öppningsseminariet fick vi lyssna till en riktig hårdrockare, Magnus Rosén tidigare bandmedlem i det svenska heavy metal-bandet HammerFall men som numera ägnar sig åt musikterapi.

Maria Helling modererade öppningsseminariet och efter att ha hälsat välkomna så lämnade Maria över till Mr. Li Mingzhu, biträdande generaldirektör på hälsoministeriets internationella avdelning. Mr. Li underströk vikten av den långa tradition av diplomatiska relationer mellan Sverige och Kina och det goda samarbetet mellan privata och offentliga institutioner och nämnde samarbetsområden som AMR-frågan, cancer och utbildning.Minister Gabriel Wikström tog sedan över och underströk också han vikten av det goda samarbetet mellan länderna. Ministern kom direkt från Hälsominister Li Bins kontor där en ny action plan för samarbetet under MoU:t har skrivits under. Efter Gabriel tog de två key note talarna vid, Ms. Yu Xiaochu, ordförande för chairman of Nursing care management commitee och Fredrik Lennartsson från myndigheten för vårdanalys. Fredrik pratade om Sveriges utmaningar på vårdområdet och den nya typ av patienter som kräver allt större del av vårdens resurser; kroniska och multisjuka. För att hantera den nya patientgruppen och de som lever allt längre behöver den svenska vården förbättras på ett antal områden. Fredrik tog upp 6 punkter som man måste fokusera på som en mer jämlik vård oavsett var man bor, prevention, proaktivitet (identifiera riskgrupper innan de blir sjuka och förhindra att de blir sjuka), patient centrerad vård, kvalitetsutveckling och behovsdriven innovation.Efter den inledande sessionen så delades gruppen upp i tre olika break-out sessions: 1) Antibiotic Resistance and Infection Prevention and Control, 2) Innovative health care; Hospital, Equipment and Infrastructure and 3) Health Care Management & Training and Capacity Building. 


På tisdagen var det dags för vårt andra studiebesök på det topprankade sjukhuset, Peking Union Medical College Hospital, PUMCH. Sedan 2010 placerar sig PUMCH i toppen av "Best Hospital Ranking in China" varje år. Sjukhuset grundades 1921 av Rockefeller Foundation men övergick senare i statens ägo. Under 50-talet gick det exempelvis under det tidstypiska namnet "Anti-Imperial Hospital". Flera av de svenska företagen har produkter på sjukhuset, bland annat har Sectra installerat ett av sina visualiseringsbord som används framförallt i utbildningssyfte. Man har även många internationella samarbeten med exempelvis KI och Johns Hopkins.Innan avfärd från Beijing till vårt nästa stopp Nanjing genomfördes en workshop tillsammans med sex representanter för den regulatoriska myndigheten China Food and Drug Administration (CFDA). Efter en genomgång av systemet och de reformer och förändringar som genomförts under de senaste åren följde en diskussion där de svenska bolagen deltog. Många frågor handlade om handläggningstiderna som generellt är betydligt längre än i Europa. CFDA var öppna med att även de ser detta som ett problem. Till stor del beror det på underbemanning, något hundratal personer ansvarar för godkännande av läkemedel och de medicintekniska produkterna och det inkommer mer än 20 000 ansökningar per år.

Efter två intensiva dagar begav vi oss på tisdagseftermiddagen med höghastighetståget till Nanjing för ytterligare ett seminarium, möte med den lokala regeringen och sjukhusbesök.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar