torsdag 16 april 2015

Välkommen CAS AB som ny medlem i Swecare

I början av året gick Skara-företaget Clean Analytical System AB (CAS) med som medlem i Swecare, efter att ha deltagit Swecares delegationsresa i november. För att höra om resan gett något resultat hittills ringde vi upp direktör Leif Norberg.

Berätta först lite om företaget och din roll. CAS startades i slutet av 80-talet av Bengt-Inge Brodén, som, i sitt arbete inom sjukhuslaboratorier, hade sett problemet med risk för kontamination av blod mellan laboratoriepersonal och provmaterial och utvecklade en produkt som eliminerar den risken. Ett annat problem som Bengt-Inge sett var att metallbäcken både kan vara obekväma att använda och dessutom finns en risk för skvätt och spill. Detta ledde till utvecklingen av P-Bag, en lätthanterlig och hygienisk plastpåse som ersätter bäcken. Idag är sjukvården och främst äldrevården den största marknaden, men den används även av militären i situationer när man inte har tillgång eller tid att besöka en toalett.

Vid en medtek-mässa i Tyskland blev företaget kontaktat av representanter för Röda Korset och Läkare utan Gränser, som var intresserade av företagets produkter, men även nämnde att det finns behov av enklare byggnader som kan ersätta tält i katastrofsituationer. Bengt-Inge funderade och utvecklade så RS Shelter, prefabricerade hus som kan anpassas för användning som fältsjukhus, vårdcentral, skola, personalbostad mm. Sedan augusti 2012 finns t ex ett antal personalbostäder uppställda i flyktinglägret Dadaab i Kenya. Husen sätts upp på knappt en timme, är miljövänliga, hygieniska, väl anpassade till tuffa förhållanden och mycket hållbara.

Demo-klinik och boendebyggnad i uppställd i Kampala
Jag kom själv i kontakt med CAS och Bengt-Inge i mitt förra jobb som managementkonsult, med inriktning internationell expansion. Efter något år fick jag frågan om jag inte kunde engagera mig mer i företaget, och sedan årsskiftet 2012/13 jobbar jag som direktör i CASAB.

Ni deltog i delegationsresan till Rwanda och Uganda i november 2014. Har det gett några resultat än så länge? Under delegationsresan fick vi många bra kontakter, främst med den privata sjukvården. Vi förstod också att Uganda just nu satsar på att öka antalet kliniker/vårdcentraler på landsbygden. Ett problem kopplat till detta är att det är svårt att få personal till klinikerna pga. bristen på hyfsat boende i närheten. Vi såg att våra prefabricerade hus kan vara en lösning, och ville gärna visa på ett alternativt byggsätt. Under delegationsresan kom vi i kontakt med Uganda Healthcare Federation (UHF), och vi började snabbt planera tillsammans med dem för att sätta upp en demonstrationsklinik och i anslutning till det en personalbostad. Först tänkte vi sätta upp dem vid ett sjukhus i Kampala, men det fanns inte tillräckligt med utrymme där. Valet föll därför på ett stort hotell mitt i stan.

Det visade sig var en lyckad lösning – hotellchefen kände flera läkare, som han bjöd in, folk från bl.a. FN och NGOs bodde på hotellet och blev nyfikna, och vi fick låna en del möbler från hotellet. Till klinikbyggnaden hade vi lånat i en undersökningsbrits från ett sjukhus, diagnostikutrustning från HemoCue mm, som gjorde att det verkligen såg ut som en klinik. Christian Fogelström från Svenska ambassaden i Kampala invigningstalade, och totalt sett hade vi säkert 100 besökare den första dagen. Flera av dem hade vi tidigare träffat på den workshop som Swecare och UHF anordnade i november. Byggnaderna stod uppställda i en vecka. Flera organisationer i Uganda är intresserade, och tack vare internationella hotellgäster även organisationer verksamma i Burundi, Centralafrikanska Republiken och Sydsudan. Det är jätteviktigt för ett företag som vårt att kunna visa upp sig på detta sätt!

Ugandiska läkare besöker demo-kliniken

Varför blev ni medlemmar i Swecare? Både Bengt-Inge och jag kände till Swecare sedan innan. Vi deltog i Afrika-dagen i september 2014, och fick då bl.a. höra om den planerade delegationsresan till Rwanda och Uganda, som vi sedan var med på tillsammans med våra ugandiska och kenyanska representanter. Vi var lite osäkra på vad resan skulle kunna ge oss – CAS ihop med AstraZeneca till exempel. Så föll det sig så att vi var rätt i tiden och att vi fick väldigt mycket uppmärksamhet både från offentligt och privat håll. Resan blev en mycket positiv upplevelse, som gav oss möjlighet att visa upp oss. Genom resan har vi också knutit kontakter med t ex HemoCue lokalt i Östafrika, vilket kan ge båda företagen fördelar, såsom i demonstrationskliniken. Swecare bidrar till att öppna dörrar, och sedan är det upp till företagen att göra något av det. Det är just det vi håller på med nu i Uganda, och som sagt ser jag stor potential i Uganda men även i regionen i övrigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar