onsdag 29 april 2015

Swedish Medtechs årsmöte på Grand Hotel

Idag hålls Swedish Medtechs årsmöte på Grand Hotel i Stockholm. Mikael Damberg inledde mötet och talade om regeringens syn på sektorn. Han konstaterade att andra länder arbetat mer strategiskt vad gäller Life Science-branschen. De har satsat stort och ser också resultat. Vi måste lära av dessa och vi behöver en kraftsamling i Sverige. Damberg talade vidare om att många företag han talat med vittnar om att det är för svårt att komma i kontakt med vården och in på den svenska marknaden. Vissa företag väljer därför att gå direkt på export. Det duger inte menade näringsministern, länken till sjukvården är enormt viktig och har varit vår framgångsfaktor historiskt. Staten måste stödja sjukvården så att den kan bli motorn och bidra till att driva fram innovation och nya produkter och lösningar. Han tycker dock att det idag finns ett betydligt större intresse från vården, nästan en tävlan mellan de större landstingen, för mötesplatser och kontakt med entreprenörer och en vilja att ta emot nya produkter, jämfört med för ett par år sedan. 

Vidare talade Damberg om hur det statliga riskkapitalet ska finnas tillgängligt även i ett företags tidiga skeden. Vi måste även vända utvecklingen av svensk export som sedan millennieskiftet gått åt fel håll. Något som också Anna Lefèvre Skjöldebrand, Swedish Medtechs vd, visade några inte helt upplyftande bilder på i sitt öppningsanförande. 
Vi har ett strukturellt problem, svensk export är för inriktad mot Europa och inte mot de delar av världen där framtidens tillväxt finns. Asien är ett av de mest prioriterade områdena i regeringens strategier liksom Nordamerika. Nya generalkonsulat ska öppnas i tex New York. Glädjande ord!

Fler intressanta talare följde. Christina Åkerman från ICHOM talade om värdebaserad vård och hur man mäter värde i vården. Efter det tog Barbro Fridén, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset, plats på scenen och berättade om det imponerande arbete gällande värde för patienterna som ägt rum i Göteborg. Hon konstaterade inledningsvis att de största medicinska hoppen i historien gjordes av faktorer som inte direkt har med vården att göra, som rena underbyxor, rent vatten, penicillin och mödravård. För att vi idag skulle kunna få samma revolutionerande effekter skulle befolkningen behöva sluta röka och dricka alkohol, börja träna samt sova ordentligt. Tänkvärt. Eftermiddagen fortsätter med fler talare och mingelmöjligheter.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar