onsdag 17 juni 2015

Nytt projekt: "Åldrande och hälsa - en framtida svensk exportvara"


Nu har Swecares Vinnova-finansierade projekt Åldrande och hälsa dragit i gång på allvar, i och med att vi hade det första styrgruppsmötet nu i juni. Projektet bygger på slutsatser som framkom av vårt tidigare projekt inom äldrevård. Där undersökte vi intresset för internationalisering bland svenska företag inom området. Många företag är intresserade, men har svårt att nå ut på det internationella marknaden. Mer resurser för förberedelser, ökad kunskap, mer erfarenhetsutbyte efterfrågades. Det finns en stor vilja till samarbete, då man ser att det kan ge synergieffekter. En gemensam strategi för marknadsbearbetning med olika undersegment önskades också, liksom att börja med konkreta projekt och referensobjekt på hemmaplan som positiva exempel.


 I det nya projektet har vi tagit fasta på detta. Projektet går ut på att öka internationalisering och främja export inom äldreområdet, genom att identifiera det svenska erbjudandets och samla svenska aktörer. Mer konkret kommer detta ske så att en koncept som beskriver det svenska systemet (policynivån), det svenska kunnande (fokus på forskning) och de svenska lösningarna (fokus på företag). Konceptet planeras användas/testas i samband med ett par utgående delegationsresor eller annan främjaraktivitet utomlands, och vid inkommande delegationer.

Swecare har under våren arbetat med att samla information till de beskrivande delarna, och det arbetet kommer fortgå under hösten. Vi kommer också göra en "roadshow" under hösten, för att träffa aktörer och företag inom äldrevård, som är intresserade att delta i konceptet. Hör av dig om du vill att vi träffar dig och din organisation! Intresserade aktörer samlas i en nätverksgrupp för att bl a diskutera lämplig uppdelning i undergrupper och hur materialet bör struktureras (t ex enligt behov, diagnos eller fysisk plats för omsorgen och vården), landval mm.

http://www.singaporesessions.com/sse/img/796x351/william_haseltine.jpgNärmast planerat är ett morgonseminarium i samarbete med ACCESS Health International den 19 augusti kl 8.30. Kom och diskutera hur svenska företag och andra aktörer kan dra nytta av den ökande globala efterfrågan inom äldreomsorgen. Vi tar upp frågor som hur ser svenska aktörer inom sektorn internationalisering, vilka är de största upplevda riskerna och hur kan de mildras, och diskuterar framgångsrika strategier från olika länder- t ex små kapitalstarka länder (som Singapore eller Hongkong) och. stora, kostnadsfokuserade länder (som Kina och Indien). Seminariet inleds med en presentation av professor William Haseltine, amerikansk biolog, entreprenör och filantrop och grundare av ACCESS Health International. Inbjudan till seminariet kommer att gå ut inom de närmaste dagarna, så håll ögonen öppna! Om du redan vill anmäla intresse, hör av dig till info@swecare.se.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar