fredag 12 juni 2015

Swecare tar emot två tyska delegationer i höst

I höst tar Swecare emot inte mindre än två tyska besök. Först ut är German Managed Care Association (BMC)10-11 september. BMC består av ca 170 medlemar som representerar hela spektrumet av den tyska hälso- och sjukvårdssektorn; exempelvis sjukhus, apotek, läkemedelsindustrin, medicinteknisk industri, konsultföretag, sjukförsäkringar, IT-leverantörer och andra institutioner. Föreningen är en icke-statlig, ideell organisation som arbetar för att driva fram utveckling och innovation inom det tyska hälsosystemet. BMC fungerar som en plattform för debatt, utveckling av nya koncept, nätverkande mellan medlemar och kunskapsspridning. Läs mer om BMC här. Swecare kommer att bjuda in till en nätverksmiddag med BMC torsdagen den 10e september 19.30. Inbjudan kommer att skickas inom kort, men anmäl dig gärna nu till info@swecare.se
Det andra besöket äger rum i oktober och då är det German Association of Healthcare IT Vendors (btvig) som besöker Sverige. Btvig representerar 90% av de tyska  leverantörerna av IT lösningar till sjukhus och primärvården. Förutom att företräda medlemarnas intressen i Tyskland så hjälper btvig också medlemmarna i att nå nya marknader och lära sig om andra hälso- och sjukvårdsystem. Läs mer om btvig här.

Btvig är framförallt intresserade av områden som applikationer och ersättningssystem för telemedicinska tjänster, digitaliseringen av hälso- och sjukvården, ex. användning av elektroniska patientjournaler, mobil hälsa, och användning av IT i omvårdnad .
Swecare kommer att bjuda in intresserade företag till ett rundabordssamtal med btvig på Innovationsplatsen på Karolinska måndagen den 19e oktober 15.00 – 17.00. Inbjudan skickas ut inom kort men anmäl dig gärna redan nu till info@swecare.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar