måndag 29 juni 2015

Swecare i AlmedalenSwecare är på plats i Almedalen i år igen. Möjligtvis något mindre än förra året men ändå överväldigande mycket folk och seminarier, särskilt vårdområdet är hett som vanligt. Måndagen ägnades till stor del åt seminarier om regeringens exportstrategi och andra frågor kopplade till tillväxt och konkurrenskraft. Mikael Damberg syntes i flertalet av dessa. Han framhävde ett antal gånger Life Science-sektorns möjligheter internationellt och även vikten av förutsättningarna på hemmaplan och att vårdsystemet måste uppmuntra och driva innovation och nya arbetssätt och metoder.


I en av dagens paneler om exportfrågor deltog tre av Swecares medlemsföretag, AstraZeneca, White och Diaverum tillsammans med företrädare för bla Scania. Alla förde fram viktiga synpunkter på det statliga främjandet och efterlyste mer långsiktighet, mer robust finansiering och ökad samordning av främjandeaktörerna.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar