måndag 7 september 2015

Besök från Shanghai Civil Affairs Bureau

Idag och imorgon besöker en delegation från Shanghai Civil Affairs Bureau (SCAB) Socialdepartementet. Delegationen möter representanter från departementet och besöker Järfälla för att höra mer om forskning om vård och omsorg för äldre. Swecares bidrag till programmet består av eftermiddagens rundabordsdiskussion med företag och ett studiebesök på Silviahemmet imorgon förmiddag. 


Delegationen leds av Deputy Director General för SCAB, Ms JIANG Rui, och består av representanter för olika avdelningar inom byrån samt från Shanghai Social Welfare Center och Shanghai Research Center on Old Age. Syftet med besöket är att lära sig om och inspireras av svensk äldrevård och -omsorg, vårt system och forskning men också praktiska verktyg och lösningar. 

SCAB är ansvarig för välfärdsfrågor i Shanghai, inklusive äldrevård och -omsorg för planering och utveckling av området. Inom ramen för det avtal som Kina och Sverige undertecknat om samarbete på hälso- och sjukvårdsområdet uttrycks stort intresse för svenska lösningar på äldreområdet. 


Efter inledande te och kaffe, och välkomnande ord från Maria Helling, fick vi höra en presentation av Ms. Jiang om SCAB och behoven inom äldrevård i Shanghai. Redan idag finns över 200 miljoner människor över 65 i Kina, varav 2,7 miljoner enbart i Shanghai. Dessa antal ökar hela tiden och förväntas fördubblas till 2050. Särskilt intressanta områden för SCAB är att lära sig mer om hur man kan öka effektiviteten i vården liksom säkerställa kvaliteten. Eftersom behoven ökar men resurserna är begränsade måste stor vikt läggas vid att balansera dessa faktorer, samtidigt som omsorg och respekt visas för de äldre, som bidragit till att bygga upp samhället. 

Det är brist på vårdgivare för äldre i Shanghai, vilket gör att man måste introducera teknologier som ökar effektiviteten. Ms. Jiang pekade hör på vikten av att anpassa sådana lösningar till den lokala kontexten och kulturen. Ett annat viktigt område är att hjälpa de äldre att vara aktiva och positiva. I Shanghai arbetar NGOs med detta, vilket ses som ett välkommet inslag. 


Därefter var det dags för presentationer av de svenska deltagarna och deras olika lösningar inom inkontinens, olika  IT-lösningar, diabetes, vårdboenden, robotstöd för måltider, utbildning och styrketräning för äldre. 

Efter en diskussion om bl a byggstandarder för äldreboenden och det kinesiska systemet för att utvärdera om den äldre kan bo kvar hemma eller flytta till äldreboende, avslutades detta givande möte mellan representanterna från Shanghai och de svenska deltagarna. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar