fredag 11 december 2015

BNB: högspecialiserad vård

 
Maria Nilsson, utredningssekreterare

I torsdags morse kom Maria Nilsson som var utredningssekreterare i regeringens utredning om högspecialiserad vård och berättade om utredningen. Utredningen leddes av Måns Rosén som tidigare var generaldirektör på SBU och presenterades 25 november. Nästa steg är att den ska ut på remiss. En av de viktigaste slutsatserna är att volym spelar stor roll för de medicinska resultaten och för patientsäkerheten och att man bör gå mot att de team och de läkare som ska göra ingrepp ska hantera minst ett par hundra ingrepp per år. Detta är tydligen inga nya tankar, ända sedan 50- och 60-talen har man diskuterat behoven av koncentration men ganska lite har skett. Dels förordar utredningen att man måste göra en del på nationell nivå och koncentrera den mest högspecialiserade vården ytterligare och lägga ned dagens rikssjukvård, men även att man bör minska antalet landsting till ett par större regioner och att även på länsnivå måste koncentration ske. Man bör ha en nationell prisöverenskommelse och diskutera ersättningssystemen. Intressant är att det är inte alltid de stora universitetssjukhusen som får de bästa resultaten utan i vissa fall är mindre enheter och länssjukhus bättre. Troligtvis har det att göra med att för stora organisationer är svåra att hantera och dessutom blir kontinuiteten sämre, större rörlighet i personalen så andelen ingrepp blir ändå inte tillräckligt hög per team och person. En intressant diskussion följde, vi ser fram emot att följa remissarbetet och det slutliga förslaget!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar