tisdag 8 december 2015

Workshop om hållbar upphandling


Idag har Swecare och TEM/NCSH (Nordic Center for Sustainable Healthcare) hållit en workshop om hållbar upphandling för sjukvården gått av stapeln med ett tjugotal deltagare, från företag och upphandlande organisationer.


Dagen inleddes med korta presentationer av Swecare och Swedish Medtech, den senare med fokus på deras arbete inom upphandling. Därefter drog själva workshopen igång med en presentation från Upphandlingsmyndigheten, representerad av Margareta Bergh och Ylva Svedenmark. Upphandlingsmyndigheten är en stödmyndighet som bildades i september 2015 genom en sammanslagning av olika statliga aktörer. Uppdraget är att utveckla den goda offentliga affären med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. Generellt sett arbetar man med att utveckla metoder, verktyg t.ex. upphandlingskriterier, ställningstaganden i juridiska ärenden, upphandlingsstrategier, innovationsupphandling samt en helpdesk. Intressenterna är alla parter som är involverade i offentlig upphandling. Inom vårdområdet handlar det mycket om att stärka upphandlingskompetensen hos landsting och kommuner, genom utbildningar, seminarier och liksom kravspecifikationer för hemtjänst och primärvård. Man utvecklar även hållbarhetskriterier för medicinteknik, medicinskt förbrukningsmaterial och läkemedel. Dessa är färdigformulerade krav som är mer långtgående än lagstiftningen och framtagna tillsammans med upphandlande organisationer, branschen och andra intressenter. Just nu revideras kriterier för medicintekniska förbrukningsartiklar: handskar i vården, katetrar och liknande samt engångskläder och operationsmaterial.

Efter introduktionen delades deltagarna upp i mindre grupper, som fick diskutera följande frågor:
  • Hur kan du i din roll påverka upphandlingar i en mer hållbar riktning?
  • Vilka hinder och utmaningar ser du?
  • Vilken typ av stöd behövs för att komma vidare.
Många intressanta tankar och förslag togs upp, och Upphandlingsmyndigheten antecknade flitigt.
 

Som avslutning på mötet presenterade tre medlemsföretag i NCSH sin verksamhet, nämligen BBD-Ozonator för säker och miljövänlig hantering av riskavfall från sjukvården; PlanMiljö, ett danskt konsultbolag inom miljöområdet; och Martinson, som tillverkar operationskläder, patient- och personalkläder med fokus på hållbarhet inom tillverkning, användning och återvinning. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar