torsdag 14 januari 2016

Sjukvårdsreformer i förändringens Kina

Årets första frukostseminarium har just gått av stapeln, och hade temat Sjukvårdsreformer i förändringens Kina. Linda Westman, senior analytiker på Tillväxtanalys kontor i Peking, som höll i den informationsspäckade presentationen. Peking-kontorets uppgifter består i att underlätta forsknings- och utvecklingssamarbete och annat kunskapsutbyte mellan Sverige och Kina, liksom att bevaka, analysera och rapportera om viktiga utvecklingstendenser inom forskning, innovation och industriell förnyelse i Kina (se deras hemsida för mer info). 


Maria Helling inledde med att hälsa alla välkomna, och berätta om Swecares många Kina-relaterade aktiviteter som planeras för 2016. I år är det 10-års jubileum för samarbetsavtalet inom hälsa mellan Kina och Sverige, vilket självklart kommer uppmärksammas. Flera inkommande delegationer på olika nivåer kommer att besöka Sverige, bl a planerar hälsoministern ett besök i maj. Under hösten blir det en högnivå-delegation med Socialdepartementet. Dessutom har Swecare ett pilotprojekt på gång om att bidra till en vårdcentral med inriktning mot äldre, som kan komma att fungera som demonstrationsanläggning för svenska företag. Mer information om detta kommer under den närmaste månaden, men vill du redan nu veta mer eller anmäla ditt intresse, hör av dig till Swecare!Linda inledde med att tala om de förändringsprocesser, social reformer och ökande ekonomiska integration som påverkar reformer och förändringar inom sjukvården i Kina. T ex har sjukdomsbilden har ändrats, genom att livsstilsrelaterade sjukdomar, främst hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes, väldigt snabbt har seglat upp i toppen på listan över sjukdomsbördan. Vårdkostnaderna 2011 uppgick till 3000 miljarder och kostnaderna för läkemedel till 600 miljarder SEK, och båda stiger nu snabbt. Blanda annat detta har gjort reformer av sjukvården nödvändiga, och flera sådana har eller håller på att genomföras. Healthy China 2020 är en av de mer ambitiösa (och kostsamma), och går ut att på utöka sjukförsäkringssystemet till att täcka fler och mer, utveckla ett nationellt system för essentiella läkemedel, och att förbättra tillgänglighet och service.

En annan viktig del i reformarbetet är strategin för ökad privatisering inom hälso- och sjukvård. Insikten finns att Kina inte kommer att klara de framtiden behov inom hälso- och sjukvårdsområdet utan privat deltagande. I den förra femårsplanen har man t ex en hög målsättningar på 20% vg antalet sjukhussängar i privat regi, men hittills har man bara nått halvvägs.

Inom äldrevård har man också försökt öka privatiseringen, inklusive inför vissa lättnader för utländska bolag. Insikten finns också om att äldrevården bättre måste integreras med sjukvården, även om detta ännu inte resulterat i konkreta åtgärder. Idag finns 130 miljoner personer över 65 år, en siffra som beräknas öka till 300 miljoner till 2050. Äldrevården är inte alls utbyggt, man räknar med 2 äldrevårdssängar/1000 invånare över 65. I Peking är kötiden för en plats på ett vårdboende över 100 år!Andra områden med stor efterfrågan är komplexa läkemedel (t ex för cancer, diabetes och autoimmuna sjukdomar) och e-hälsa.  Många internationella företag investerar i både forskning och tillverkning i Kina, som ett sätt att bättre kunna hantera kostnadsläget och att undvika en del restriktioner som trots allt finns för utländska bolag. Även om man inte investerar i egen verksamhet i Kina, är det ofta oumbärligt att ha en kinesisk partner, som kan företräda en. Tillståndsprocesserna tar tid, och kan behövas på flera nivåer från statlig till provins och stad.

Efter presentationen hade vi en intressant stund med frågor, kommentarer och konkreta tips från deltagarna. Trots svårigheterna att göra affärer med Kina, är det ändå en intressant marknad med stor potential. Genom att dela med sig av erfarenheterna kan vi svenska aktörer förhoppningsvis underlätta för andra att nå framgång på denna marknad, och som sagt - 2016 är ett år då Kina kommer vara i fokus. Håll utkik efter kommande aktiviteter, och om du inte får våra nyhetsbrev och updates, skicka ett mail till info@swecare.se och anmäl dig.

Länk till Tillväxtanalys Peking-kontor:
https://www.tillvaxtanalys.se/om-tillvaxtanalys/kontor/peking.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar