måndag 18 januari 2016

Agenda 2030 - Sveriges arbete för att nå de Globala målen

Idag har delar av Swecare varit på plats på Regeringskansliets konferens om Agenda 2030 och de nya globala utvecklingsmålen. Agenda 2030 antogs i september 2015  av FN:s generalförsamling  och är en agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning. Agendan är en fortsättning på de åtta Milleniemålen som nu utvärderas, men istället för åtta mål har man satt upp 17 globala mål för hållbar utveckling. 
Runt 600 personer var anmälda till konferensen
De nya målen fokuserar på ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling och ambitionen är att all form av fattigdom ska utrotas. De nya målen har större fokus på miljö och hållbarhet samt frågor som samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. Jämställdhet och klyftor i samhället har också en hög prioritet. De nya målen är dessutom inte bara riktade mot låginkomstländer utan även hög- och medelinkomstländer. Regeringen startar nu sitt arbete med Sveriges genomförande av Agenda 2030 och bjöd därför in till en konferens för att informera och diskutera hur man går till väga. 


Dagen inleddes av Stefan Löfven som poängterade vikten av att samhällets alla olika aktörer deltar för att tillsammans arbeta för de globala målen.  Löfven citerade Ban Ki-moon ”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och vi är den sista som kan stoppa klimatförändringarna”.


Efter statsministerns inledning spelades det upp en videohälsning från Jan Eliasson, FN:s biträdande generalsekreterare. Jan Eliasson uttryckte stora förhoppningar inför Agenda 2030 och introducerade FN:s särskilda rådgivare för Agenda 2030, David Nabarro, som var på plats i Stockholm. David pratade om vikten att hålla de globala målen högt på den politiska dagordningen i konkurrens med många andra viktiga frågor. Han påpekade också att det var första gången i hans långa karriär som han sett regeringar komma samman och känna ägandeskap inför en agenda. Detta är goda förutsättningar inför implementeringen av målen.


Seminariet fortsatte med ett samtal med ministrarna Ardalan Shekarabi, Kristina Persson och Isabella Lövin. Alla tre hade höga förhoppningar på agendan och på möjligheterna att samla samhällets aktörer kring målen. Ardalan Shekarabi nämnde möjligheterna för den offentliga sektorn att utöva konsumentmakt genom att använda offentliga upphandlingar och inte alltid gå på lägsta pris. Detta är något som vi vet att många av våra företag med hållbara och högkvalitativa produkter och lösningar är glada för att höra. Vidare berättar Shekarabi att ett antal kommittéer kommer att tillsättas för att arbeta med implementeringen av målen. Biståndsminister Isabella Lövin påpekade att Milleniemålen ledde oss långt, men ibland på bekostnad av miljön. Det är därför mycket hoppfullt att vi nu kombinerar miljömål och fattigdomsbekämpning.


Efter en kaffepaus var det dags för panelsamtal om olika samhällsaktörers roll och ansvar för genomförandet. På plats var representanter från Scania, Rädda Barnen, Stockholm Environment Institute, LO, Malmö stad och Jönköpings län. Rädda barnens ordförande Inger Ashing påpekade att det inte har varit enkelt att komma överens om agendan, men det är nu det tuffa arbetet med implementeringen börjar. Processen har trots sina svårigheter varit mycket inkluderande och det är positivt då det leder till ett gemensamt ägandeskap som är viktigt för att engagera nyckelaktörer. Ett medskick från panelen till regeringen var att man bör ta hänsyn till de globala målen i budgetenprocessen, tänka utanför boxen, ge tydliga förutsättningar och lyfta goda exempel.

Efter lunchen fortsatte konferensen med ett samtal med Max Hamburgerrestaurangers VD Richard Bergfors, Hannah Stanton från Scouterna och Lars Thunberg, kommunalråd i Helsingborg. Ardalan Shekarabi avslutade dagen och tackade för alla kommentarer, frågor och engagemang.

Det var en mycket intressant dag med bra diskussioner och många intressanta frågeställningar. Vad som är tydligt är att hela samhället förväntas bidra i arbetet kring de globala målen och näringslivet har här en viktig roll att fylla. I Sverige är vi duktiga på hållbarhet och jämställdhet vilket är två frågor som genomsyrar flera av de 17 målen. Genom att öka vår internationalisering så sprider vi vår kunskap på dessa områden samtidigt som vi får möjlighet att lära oss om andra områden från andra länder. Här vill Swecare tillsammans med medlemsföretagen spela en roll. Läs mer om de globala målen
här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar