onsdag 20 januari 2016

Besök från Busia County i Skara

Swecares medlemsbolag CAS AB som gör pre-fab hus hade bjudit in Busia County Government i Kenya till Sverige för att planera ett stort projekt de ska genomföra. Busia County och CAS AB planerar att under året genomföra ett pilotprojekt där 300 hus ska byggas för att bli bostäder och skolor, planen är sedan att dubbla antalet hus i en nästa fas. Inför besöket till Sverige bad CAS AB även Busia County att uttrycka om det fanns andra områden än boende specifikt som de ville passa på att träffa när de var i Sverige vilket ledde till tema dagarna: hälsa, rent vatten, solenergi, jordbruk och sophantering.  Då CAS AB är baserade i Skara har lokala företag i Västra Götalands regionen bjudits in. Tisdagen hade hälsotema där vi fick i uppdrag att berätta om Swecare, svensk hälso- och sjukvård och svenska lösningar som Kenya kan vara intresserade av.  
Morgonen startade med en presentation av Bengt-Inge Brodén, VD och grundare av CAS AB som uttryckte sin glädje av att ha den Kenyanska delegationen i Sverige. Efter det presenterade Kenyas ambassadör i Norden, Dr Joe Sang affärsmöjligheter i Kenya och utvecklingen i landet. De hade 2015 en GDP growth rate på 6%. 


Ambassadören poängterade även Kenyas strategiska geografiska position och goda partnerskap i regionen genom East Africa Community och COMESA- frihandelsavtal.  Sverige importerar för ca 270 miljoner SEK i dagsläget och främst  kaffe, te och snittblommor. Swecare introducerar gärna bolag intresserade av Kenya till deras ambassad här i Stockholm som gärna finns till hjälp. Det finns ca 50 svenska bolag i Kenya.

Efter att ambassadören presenterat gav Busia County Secretary Mr Nick Mulaku en presentation kring deras behov inom hälso- och sjukvård vilket listades ned till åtta punkter som kan sammanställas till utrustning och kunskapsöverföring och e-health lösningar.


Representanter från Västra Götaland regionen presenterade områden där samarbeten med Busia kan ske och senare under eftermiddagen gav även Götene kommun en presentation om samarbeten.

Det väcktes ett stort intresse från Busia County för svenska lösningar inom hälso- och sjukvård där bolag som har varit med på våra delegationer i Afrika presenterades samt kontaktuppgifter förmedlades. Media var på plats för att dokumentera besöket. Nu ser vi framemot att se hur CAS AB husen i Busia County får solpaneler och rent vatten via svenska lösningar och hur deras utmaningar inom hälso-och sjukvård blir lösta med svenska innovationer! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar