fredag 22 januari 2016

Lovande resultat av delegationen till Uganda och Rwanda

Så här två månader efter delegationsresan till Uganda och Rwanda var det i går eftermiddag dags för ett uppföljningsmöte. Rwandas ambassadör Christine Nkulikiyinka var vänlig nog att ta emot oss på ambassaden i Stockholm. Representanter från AS-Faktor Lantmännen, Helseplan, MedcardApps, Socialdepartementet och UD deltog, och så Swecare förstås. Ambassadören hälsade alla välkomna och sa att hon hoppades att få höra våra intryck och erfarenheter från resan. Hon poängterade också att hon står till förfogande om något av företagen önskar hjälp, t ex kontakt med hälsoministeriet.

Swecares uppfattning av resan kan sammanfattas som att vi är nöjda med resan som hade en bra blandning av företag, att vi haft ett gott samarbete med Rwandas ambassad här i Stockholm, god kontakt med Ugandas ambassad i Köpenhamn, och de svenska ambassaderna i Kampala och Kigali. Denna resa, som delfinansierades av UD:s projektexportsekretariat, var mer företagsorienterad än resan hösten 2014. Av den anledningen hade vi B2B-workshops istället för större konferenser, vilket varit uppskattat av företagen.  Vi har ju haft kontakt med företagen sedan resan, och tycker det är roligt de flesta fick så goda kontakter och att uppföljning pågår.Socialdepartementet nämnde att detta var andra resan till Rwanda och tredje till Uganda, med representation från departementet. Denna gång var det statssekreterare Agneta Karlsson som ledde resan. Politisk representation skapar engagemang och personliga kontakter, som underlättar framtida samarbete även på den globala arenan.

UD poängterade att Sverige vill se mer samarbete med den privata sektorn i bl a Rwanda och Uganda, både handel och investeringar, och det är därför man stödjer detta typ av resor som kan hjälpa små och medelstora företag att få marknadskännedom och relevanta kontakter på olika nivåer. De svenska ambassaderna i Kampala och Kigali hade också en hälsning till företagen - att de är välkomna att kontakta främjarna på ambassaderna, om man tror att ambassaden kan vara behjälplig i kontakter mot ministerier eller på annat sätt.

Sedan berättade företagen om sin uppfattning om resan och vad den fört med sig hittills. De företag som inte kunde delta igår har redogjort för detta direkt till Swecare, så deras resultat fördes också fram på mötet. Alla företagen upplevde att det var stort intresse för deras lösningar. I något fall var responsen bättre i Uganda, i något annat bättre i Rwanda. Vi kan också konstatera att alla företagen fått kontakter som de har eller ska följa upp, både inom privat och offentlig sektor. Ett av företagen har faktiskt en representant på plats i Rwanda just nu! Rent konkret ser det positivt ut för flera av företagen, med fler uppföljningsbesök på gång, och kanske avtal inom en ganska snar framtid.

Ambassadör Nkulikiyinka kommenterade vart och ett av företagens uppföljning, och poängterade igen att ambassaden gärna hjälper de svenska företagen i konkreta frågor, och i kontakterna mot Rwanda för att om möjligt för att snabba på processerna. Sedan bjöd hon in oss till en god och väl tilltagen buffé och mingel, som avslutning på denna trevliga sammankomst.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar