torsdag 4 februari 2016

Stort intresse för möjligheternas Iran

Det har hänt mycket i Iran det senaste året med överenskommelsen, Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) som togs 14 juli, 2015 till att man 16 januari kunde konstatera att Iran levt upp till sina åtaganden och att sanktionerna därmed lättades.  Redan i höstas började ett antal av våra medlemsföretag att höra av sig till oss och fråga om det inte var dags att börja titta på möjligheterna för svenska företag i händelse av att det öppnas upp. Vi beslutades oss för att börja med ett seminarium både för att lära oss mer om Iran som marknad men även för att stämma av intresset bland företagen. Helt rätt beslut känns det som då platserna snabbt blev fyllda, vilket nog kan kopplas till den höga nivå på talare som seminariet samlade.

Vi hade dagen till ära Statssekreterare Oscar Stenström som inledningstalare. Han talade bland annat om den delegationsresa han var med på tillsammans med Statsråd Mikaela Damberg, ett fåtal svenska bolag, EKN och SEK i december 2015. De träffade sex ministrar under delegationen inom flertalet sektorer.  Han lyfte även Sveriges styrka med cirka 100 000 svenskar med koppling/ursprung från Iran.


Regeringen satte hösten 2015 en lista med topp 26 prio-länder för svenskt näringsliv enligt devisen att man ska så frön där de växer snabbast. Dock är Iran inte med på den listan vilket Stenström sa att den utan tvekan hade varit om listan skrivits idag. Han meddelade även att Statsråd Gabriel Wikström har för avsikt att leda en hälsodelegation till Iran i höst med Swecare.


Efter Stenström var det dags för ambassadör Peter Tejler som flugit hem till Sverige, för att berätta om den historiska och ekonomiska utvecklingen i Iran. Han lyfte att vi bygger vidare på en lång historisk relation till Iran där flera av våra insatser är synliga fortfarande idag i form av brobyggen, universitetsbyggnader, flygplats, fabriker och bostäder. Ambassaden finns som stöd för er svenska bolag som är intresserade av marknaden.

Hassan Hassani, Chargé d'affaires från Irans ambassad i Stockholm lyfte de goda samarbetsmöjligheterna mellan Sverige och Iran och tipsade svenska bolag att ha finansieringsvägar säkrade innan man approcherar lokala aktörer. De uttryckte även sin positiva inställning till att vara behjälpliga från ambassadens håll här i Stockholm.


Näst på tur i talarordningen var Nariman Askarieh från Philips. Han började med att presentera hur Iran trots sanktionerna har placerat sig mycket bra i förhållande till andra länder i regionen med en högre BNP än Förenade Arabemiraten. Även med sanktionerna stod Iran för 19% av den sammanlagda BNP i regionen. Det kommer behöva göras stora infrastruktursatsningar och Nariman nämnde hur hälsobudgeten mellan 2013 till 2015 har dubblerats (från 7,26 miljoner USD till 16,9 miljoner USD). Han lyfte även behovet att uppdatera och utveckla vård och prevention kring livsstilsrelaterade sjukdomar. Cancervård lyftes som ett eftersatt område där landet har ambitiösa framtidsplaner.  Vilket betyder stor potential för svenska lösningar. Privata sektorn i Iran är välutvecklad med fokus på sekundär och tertiär vård men främst centrerad till de största städerna såsom Tehran, Mashhad och Shiraz. Huvudbudskapet från ett företagsperspektiv var att man ska vara välinformerad både kring de möjligheter och risker och att man ska ha en plan i båda lägen. Dr
Mostafa Ghaffari talade i direkt anslutning med Ministry of Health och Medical Educations utgångspunkt.


Antalet sjukhusbäddar som saknas i landet är svårt att utrycka i antal då det finns olika uppgifter men både Nariman och Dr Ghaffari konstaterade att de behöver dubblera nuvarande antalet  på cirka 135 000 bäddar. Dr Ghaffari förklarade även hur deras hälso- och sjukvårdssystem var uppbyggt från hälsoministeriet, utbildning och ned till liten mottagning. Iran med sina 78 miljoner invånare har 52 stycken medicinska lärosäten. Han lyfte även Irans styrka i välutbildat humankapital med en miljon medicinska studenter.


Efter några spännande frågor var det dags för Victor Carstenius på EKN att berätta hur EKN ser på möjligheter till handel med Iran och hur de arbetar. EKN har på nytt garantigivning till Iran sedan den 19 januari i år. Betalningsvägar är inte säkerställda, men EKN:s bedömning är att det bara är veckor bort till de privata bankerna har fått allt på plats. Det var även representanter från några av de största privata bankerna i publiken. Victor meddelade också att man bör vara medveten om att alla sanktionerna inte är släppta och att man inte kan vara helt säker på att det inte blir en ”snap-back” att sanktionerna blir återinförda. Trots det var EKN positiva och meddelade att de nu var mycket uppvaktade av bolag som vill börja göra affärer i landet.


Seminariet avslutades med att fyra olika bolag presenterade sina tips och trix på marknaden och hur deras resa in i Iran har gått till. Det började med att Sverker Littorin, grundare av både Pharmera och Scandinavian Iranian Business Center som lyfte vikten av relationsbyggande. Efter det gav Saideh Yahyavi från Magnusson Law en presentation om vad man bör tänka på innan man går in på marknaden och vilka lagar och förordningar man har att ta hänsyn till. Det finns till exempel inget skydd mot ”snap-backs”. Saideh lyfte även vikten av att göra en noggrann marknadsanalys och att tidigt identifiera både relevanta partners och det mervärde man som aktör har på marknaden. Konkurrensen är hög i Iran. Johan Rugfelt på Bactiguard berättade om hur de för bara någon vecka sedan var i Iran och höll i seminarium som väckte stort intresse och de glatt fått bättre resultat än vad de vågat hoppas på. Lena Höglund från Elekta berättade hur Iran har varit en stor och viktig marknad för dem och att de redan i nuläget har  42 linacs (linjära acceleratorer), en gamma kniv, nio stereotaktiska system  och brachyterapi system. De har dock under sanktionerna haft problem att uppgradera och förse med nödvändiga delar. Efterfrågan och behovet av uppdateringar är stor i landet. Rekommendationer från IAEA är att ett land ska ha en linac per miljon i en befolkning vilket betyder att man utöver det man har i dagsläget skulle behöva 200 nya. Hälsoministeriet planerar nu att köpa upp cirka 30-40 linacs. Gemensamt kan man säga att de alla sa att närvaro i landet är väldigt viktigt och att man har bra kommunikation med sin lokala representant. Seminariet avslutades av några sammanfattande ord av Maria.


För den som är intresserad av marknaden rekommenderades IMF:s rapport om Iran som nyligen släppts och som ger en nyanserad bild av möjligheter och utmaningar. Ni når den här https://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2016/new012016a.htm

Nätverkandet sprudlade på minglet efter. Hör av er till oss om ni är fortsatt intresserade av marknaden så håller vi er uppdaterade på kommande aktiviteter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar