måndag 22 februari 2016

Informationsspäckat lunchseminarium om Sjukvård i Singapore

Idag gästades Swecare av Sveriges ambassadör i Singapore, Håkan Jevrell, och Ebba Hult från Business Sweden. Vi anordnade ett lunchseminarium, som snabbt blev fullbokat. Singapore är helt klart en intressant marknad bland Swecares medlemmar!Tillsammans med lunchen fick vi oss mycket intressant bakgrundsinformation och information om hälso- och sjukvårdssektorn till livs. Singapore är stort som halva Öland, men får plats med 5,3 miljoner invånare. Det är det land som har flest frihandelsavtal i världen, rankas som nummer 4 bland världens finansiella centra och har en BNP/capita på hela 85 000 USD (jämfört med Sveriges 48 000). Landet har också låg grad av korruption, ett bra system för IP-rättigheter och låga skatter. Dessutom är man bland de största investerarna i t. ex. Malaysia, Indonesien and Kina. Med sina goda kommunikationer till hela Sydostasien är man alltså en inkörsport till hela regionen. Sveriges export till regionen ligger på 1,5 % varav Singapore står för den största andelen på 0,5 %. Trots dessa låga siffror har många stora företag sitt regionkontor i Singapore.Hälso- och sjukvårdssektorn består dels av det offentliga systemet, med bl a 9 sjukhus, 8 specialiserade centra och fler på gång, och det privata systemet med ett stort antal aktörer på olika nivåer. Viktigt att hålla reda på är att alla aktörer är väl sammanlänkade och man har ofta integrerade tekniska lösningar,  t.ex. ett gemensamt journalsystem.Bland utmaningarna finns de ökande hälso- och sjukvårdskostnaderna, en åldrande befolkning, begränsningar i personal och problem med överbeläggning på sjukhusen. Man satsar verkligen på att klara av dessa utmaningar, vilket öppnar upp för möjligheter för svenska aktörer, som har ett bra rykte i landet. Business Sweden bedömer att affärsmöjligheterna främst finns inom infrastruktur och medicinteknik, lösningar för äldrevården, digitala lösningar samt internet of things och kommunikationslösningar.

Som sagt så finns det höga förväntningar på vad svenska företag kan leverera, men man ska också vara medveten om att kontakter och nätverk betyder oerhört mycket i Singapore, och det är viktigt att kunna ha en långsiktigt strategi för att lyckas i landet. Ett antal aktiviteter kommer att erbjudas av "Team Sweden" framöver - så håll ögon och öron öppna för dessa!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar