torsdag 25 februari 2016

Spännande studiebesök i Shijiazhuang, Kina

Ett av Swecares fokusområden under 2016 är Äldrevård och -omsorg. Detta märks främst genom det större projekt som vi driver sedan förra året, Åldrande och hälsa. Projektet går ut på att beskriva det svenska systemet för äldrevård och omsorg och särskilt föra fram och marknadsföra svenska lösningar på området.

Som en del av det projektet genomför vi också nu ett projekt med China Development Bank Capital (CDBC), i samarbete med Access Health International. Projektet går ut på att undersöka möjligheterna att sätta upp en vårdcentral med inriktning mot äldre, enligt svensk modell och med svenska lösningar, i en stad 1,5 tim. söder om Beijing. Ledningen i staden är intresserad av lösningar för en helt ny vårdcentral, liksom för uppgradering av en befintlig. Vårdcentralen är tänkt att vara en demonstrationsanläggning för vidare spridning i Kina. Dessutom kan man koppla på tilläggsmoduler inriktade mot till exempel hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden.


Swecare är därför nu på plats i Kina tillsammans med Sofia från vår projektpartner ACCESS Health International, för att träffa våra partners här. Igår var vi och banken på studiebesök i staden, Shijiazhuang och i den nya stadsdel där den nya vårdcentralen planeras byggas. Vårdcentralen blir en del av China Medical City, som kommer att byggas och utvecklas de närmaste åren med hjälp av finansiering från CDBC. Vi hade ett möte med den politiska ledningen och den lokala hälsobyrån. Det var ett positivt möte, som var mer konkret och handlingsinriktat än förväntat. Man behöver effektivisera sin sjukvård och avlasta sjukhusen. Sverige har ett gott rykte och beslutsfattarna var intresserade av svenska lösningar som kan bidra till hög kvalitet i kombination med kostnadseffektivitet. Det är verkligen spännande att vara en del av denna möjlighet!


Dagen har ägnats åt ett möte med CDBC och dess högsta ledning. Moderbolaget är China Development Bank, den största banken som arbetar med utveckling i Kina inom urbanisering, industrialisering samt internationella investeringar. CDBC är ett helägt bolag som även kan investera eget kapital i intressanta utvecklingsprojekt. Ett sådant är utvecklingen av Medical City i Shijiazhuang. CDBC jobbar också med att ta fram best practices, och har bland annat fört fram Hammarby Sjöstad som ett case v.g. grön stadsutveckling. Inom hälsa och sjukvård tittar man ffa på policyområdet, med fokus på landanvändning; finansiering och finansiell policy; och operativ kapacitet. CDBC är en viktigt partner då de har kapitalet, erfarenheterna och kontakterna för investeringar i hälso- och sjukvården i Kina.I eftermiddags hade vi ett mycket spännande möte med ett företag som heter Pinetree Connected Care. Pinetree var det första företaget som utvecklade hemsjukvård i Kina och de ligger fortfarande  i framkanten. Man har många intressanta lösningar för att hålla samman vården av äldre. Man använder sig av bl. a av telemedicin via en liten robot med tillhörande app. På så sätt kan släkten "umgås" med patienten, multidisciplinära team av vårdpersonal kan koppla upp sig mot patient och släktingar, och Pinetrees personal kan göra virtuella hembesök. VD Ninie är drivande och en framsynt kvinna med många nya järn i elden. Hon är intresserad av att komma i kontakt med svenska företag som har lösningar som hon kan erbjuda sina kunder för att förbättra vården och omsorgen. Imorgon följer andra intressanta möten på motsvarande vårdcentraler och äldreboenden.

Mer i formation om vårt fokusområde Åldrande och hälsa, hur man kan dra nytta genom att engagera sig i detta, om delprojektet "vårdcentral i Kina" och om den enorma kinesiska marknaden för hälso-och sjukvård kan du få om du deltar i Swecares seminarier i Malmö, Göteborg och Stockholm den 15-17 mars. Mer information finns i kalendariet på hemsidan, www.swecare.se och du anmäler dig till info@swecare.se. På seminarierna kommer du att få höra mer om det spännande projektet och vi hoppas naturligtvis att få se dig där!

För mer information om projekten och seminarierna kan du också kontakta Anna Riby, på anna.riby@swecare.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar