tisdag 16 februari 2016

Innovation inom förlossningsvården

Swecare har fått ny medlem i form av Obstecare, vi träffade Fatosh Yiakup för att få lära oss mer om henne och bolaget.

Fatosh är utbildad till medicinteknisk säljare och har en magisterexamen inom utvecklingsstudier. Hennes tidigare arbetslivserfarenheter är bland annat från Elekta, ett annat Swecare medlemsbolag där hon assisterade i marknadsetablering i Sub-Saharan Afrika och innan dess Mandometers produktion i Turkiet. Fatosh har även hjälpt Swecare med ett kort praktikprojekt om brasilianska hälso- och sjukvårdsmarknaden. Nu arbetar Fatosh på ObsteCare, som är ett innovativt företag inom förlossningsvård, hon har ansvar för sälj och marknadsföring. Inom förlossningsvården har det sedan 1960-talet varit ebb på innovationer.  Med sin innovation vill Obstecare bidra till ökad patientsäkerhet, bättre förlossningsupplevelse, effektivare användning av personalresurser  och ekonomiska besparingar för sjukvården och tror att fler innovationer kommer inom förlossningsvården.


Dr Eva Wiberg-Itzel är den som har utvecklat innovationen kring AFL-metoden (Amniotic Fluid Lactate) där fokus är på kvinnan till skillnad från i stort sett allt annat i det klassiska förlossningsrummet. Nästan allt i förlossningsrummet ser till hur barnet mår och fokuserar inte på hur mamman mår. AFL-metoden går ut på att under förlossningen mäta mjölksyrehalten i fostervattnet och genom att mäta nivåerna kunna uppmärksamma och identifiera långdragna, värksvaga förlossningarna i ett tidigt skede. 

Mjölksyrahalten i fostervattnet är lätt att mäta med Obstecares CE-märkta mätutrusning tillsammans med en mätprob där lite fostervattnet samlas in. Mätresultatet erhålls på 15 sek. Resultatet blir att antalet komplikationerna vid förlossning minskar och man ger personalen ett specifikt verktyg som fokuserar på att öka patientsäkerhet och nöjdhet . Det är även ett bra sätt att effektivisera resurser och undvika onödiga kejsarsnitt. Dr Eva Wiberg-Itzel har 25 års erfarenhet som förlossningsläkare från flera förlossningskliniker i Sverige och hon jobbar som överläkare på förlossningskliniken på Södersjukhuset och är även aktiv forskare. Eva är grundare till ObsteCare AB.


På frågan vad som är fördelen med att vara med i Swecare så lyfte Fatosh möjligheten att träffa inflytelserika ledare, beslutsfattare samt träffa andra inom branschen som de kan samarbeta med. En annan viktig fördel är att få träffa olika offentliga och privata aktörer samt inom akademin. Det är mycket värdefullt att få  tillgång till information om olika marknader och kontakter med varierande global erfarenhet, information och nätverk. Det är nog något vi delar med alla Swecare medlemmar.  

På frågan vad som är på gång i företaget svarade hon att de mest aktuella är att de i december 2015 skrev under ett AFL-avtal med Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri i Finland. Inom kort kommer de även att ha AFL utbildning på Södersjukhuset som redan använder metoden. De har även några andra sjukhus i Sverige, Norden och även Baltikum som snart kommer att börja använda AFL.  

En Swecare-aktivitet som Fatosh minns som extra bra var seminariet om Kinas hälso- och sjukvårdsreform och de följande diskussioner minns hon som väldigt intressanta och givande. Men det är så med de flesta av de seminarierna som Swecare, anordnar, väldigt givande och lärorikt, världsklass! Vi är tacksamma att vi får ta del av era seminarier säger Fatosh.

Vi är glada att ha fått ett nytt spännade bolag som medlem och ser framemot många trevliga aktiviteter ihop!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar