fredag 5 februari 2016

MVTe och fokus på Digitalisering

Igår var Swecare på plats på Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa (MVTe) på Kistamässan för att träffa företag och lära oss mer om digitalisering inom den kommunala vård och omsorgen. Mässan pågick den 3e och 4e mars med ett antal spännande seminarium och många intressanta bolag.


Ett antal Swecareföretag var på plats på mässan


.
Swecare kommer i år att ha ett särskilt fokus på Digitalisering inom hälso- och sjukvården. Internationellt finns det en stor efterfrågan på svenska smarta IT-lösningar, appar och telemedicin som kan utveckla, förbättra och effektivisera vårdsystemen. Sverige har en hel del att erbjuda, men hittills har man inte lyckats samla tillräckligt med aktörer för att göra några strategiska internationaliseringssatsningar inom ramen för exempelvis det allmänna främjandearbetet som bedrivs av Socialdepartementet. Nu finns dock inom Swecares verksamhet en vilja bland både företag och myndighetspersoner att samla en grupp för att undersöka om man tillsammans kunde arbeta mer strategiskt med att utveckla svenska lösningar som både kunde tillämpas och användas inom svensk sjukvård samt marknadsföras internationellt. Vi kommer att starta satsningen med en Kick-off den 14e mars och inbjudan kommer inom kort. Har ni lösningar/produkter inom e-hälsa och digitalisering och vill diskutera vad som kan göras gemensamt på området så ta gärna kontakt med oss redan idag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar