fredag 15 april 2016

As-Salaam-Alaikum

Hemkommen från Saudiarabien efter en lyckad delegation tillsammans med Business Sweden, Ambassaden i Riyadh och Socialdepartementet. Swecare var på plats dagen innan programmet började för att vara Ali Shakir med kollegor till hjälp med fix och trix. Det var en stor delegation med 13 bolag inom flertalet intressanta områden samt fyra experter och oss organisatörer så klart.


Programmet började på måndagen med en frukost med genomgång av program och ändringar. Näst på programmet var vårt Saudi-Swedish Health Care Forum som gick under rubriken ”Health- a driver of innovation and economic growth”. Som inledningstalare hade vi nöjet att lyssna på ambassadör Dag Juhlin-Dannnfelt, generaldirektör Johan Carlson på Folkhälsomyndigheten och Saudiarabiens Deputy Minister för folkhälsa Dr Abdul-Aziz Saeed. Efter inledningstalarna var det dags att beskriva svensk hälso- och sjukvård vilket Nicki Khorram-Manesh på Socialdepartementet gjorde. Han gav exempel bland annat på hur utbildning påverkar medellivslängd. 


Efter Nicki gav Dr. Abdulrahman Alnuaim en presentation av Saudisk hälso- och sjukvård där han berättade om den stundande Health Care Transformation Plan som ska innehålla nationella strategier och förändringar inom hälso-och sjukvården, detta som en del i deras arbete med effektiviseringar och förbättringar i vården. Han lyfte även vikten av förebyggande arbete för att möta deras stora problem inom tobak, övervikt och diabetes. Trafikolyckor är ett stort problem i Saudi där de har fått höra att våra dödstal ligger så lågt som 300 per år. Den egna statistiken ligger på cirka 7 000 dödsfall per år. Rehabiliteringvård lyftes som ett viktigt område för Saudi att ta tag i.


Swecare presenterade Symbiocare och hur vi i Sverige når framgång genom samarbete mellan akademin, offentlig- och privat sektor. Näst på tur var presentation av Johan Carlson kring vikten av epidemiologi och hur man kan anpassa interventionsinsatser. Han följdes av kollegan Thomas Tolfvenstam på Folkhälsomyndigheten som berättade om arbetet med högsmittsamma sjukdomar, ett högaktuellt område i Saudi som har problem med MERS. Endast under hajj, valfärdar 3 miljoner till Saudiarabien och smittrisk och data kring in- och utresande lyftes som avgörande. Vi fick sedan lyssna på Petra Menander Åhman på Skåne Care som berättade om deras erbjudande. Näst på tur var, Professor Claes-Göran Östenson från Karolinska som presenterade Sveriges gedigna arbete inom diabetesvård med både nationella guidelines, kvalitetsregister samt ett nationellt diabetesråd. 


Efter det följdes företagspresentationer av Getinge, Mölnlycke, Sectra, Diaverum, Hemocue och Elekta som samtliga är kända och etablerade på marknaden. Sobi, TSS, Dilaforette, Global Pharma Consulting, Optima och Renapharma gav sina presentationer om spännande lösningar de har som svarar mot efterfrågan inom vården i Saudi. 


Forumet avslutades med en lunchbuffé innan det fullspäckade programmet fortsatte. Vi åkte till hälsoministeriet där expertgruppen träffade Deputy Minister  Dr Saeed tillsammans med flertalet höga chefer för olika avdelningar på ministeriet. 

Möte på MoH
Samtidigt var bolagen uppdelade i undergrupper som träffade ansvariga inom deras respektive område för att få presentera sig och få höra mer om satsningar och liknande som är på gång. Sedan var det tid för enskilda möten innan kvällens mottagning på ambassadörens residence. Där samlades flertalet intressanta aktörer bland annat Deputy minister och några av hans kollegor och andra relevanta aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn eller angränsande sektorer i Saudi. Bolagen och experterna hade fått bjuda in egna kontakter också till mottagningen. Stämningen var så trevlig att hemresan till hotellet sköts framåt.¨

Dag två började med avresa klockan 07.30 för den del av gruppen som ville träffa Saudi Food and Drug Authority ( SFDA). De är dem som ger licenser och genomför tester av produkter inom vår sektor. De går att liknas till viss del med Läkemedelsverket i Sverige men är som de hörs på namnet bredare än så. Alternativ 2 var ett möte med ledningen på King Abdulaziz City for Science and Technology, där diskuterades eventuella framtida forskningssamarbeten. 

Möte på King Abdulaziz City for Science and Technology

Till dag två anslöt Professor Ingemar Petersson och redan på sitt första möte inleddes samtal om forskningssamarbeten. KACST har sju forsknings institut inom life science och miljö.

Möte på King Abdulaziz City for Science and Technology

Näst var ett studiebesök på King Fahad Medical City som är ett av de största medical cities i mellanöstern. Medan bolagen fick rundtur på sjukhuset satt experterna i möte och stolpade ned områden där de vill samarbeta. Ett sådant område var kvalitetsregister.

Möte med King Fahad Medical City

På King Faisal Specialist and Research Hospital hade vi äran att träffa deras VD, Professor Qasim. Sjukhuset är högt upp på världsranking inom olika områden med transplantationer som en specialitet.

Överblick av sjukhusområdet på King Faisal Specialist and Research Hospital

Top of the line vård från KFSH går att få på något av deras tre sjukhus i landet som har en gemensam budget på 7 miljarder USD. Professor Qasim hade varit i Lund 1987. De presenterade noggrant hur de för statistik på sina patienters upplevelser för att kunna uppmärksamma var de behöver förbättras. Precis som i Sverige låg fokus på patientcentrerad vård med multidisciplinära team.

Tack-cermoni på King Faisal Specialist and Research Hospital
Sista mötet för dagen var på Ministry of Health där experterna träffade Vice minister Dr Al Duweila och bolagen satt ned i grupper inom områden som Digitalisering och fick höra hur deras planer såg ut samt att företagen fick berätta om sina lösningar.

MERS information
Delegationen skulle avslutas med att åka upp i ett av tornen för att få en överblick över staden och sedan äta en gemensam middag. Tyvärr började det ösregna så att all trafik stod still. Att ta sig till flygplatsen var en utmaning.

Vi ser nu framemot bra uppföljning på det möten som vi haft, redan nu har indikationer givits att Deputy Minister är intresserad av att komma till Sverige för att fortsätta de bilaterala kontakter som tagits.

Sukran (tack) till Business Sweden, Ambassaden i Riyadh och Socialdepartementet för bra samarbete i planerande och genomförande!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar