fredag 8 april 2016

Stort intresse för svenska lösningar i Shijiazhuang

En intensiv vecka i Kina går mot sitt slut. Swecare har tillsammans med en grupp svenska experter inom primär- och äldrevård besökt staden Shijiazhuang, en dryg timme söder om Peking. Syftet har varit att undersöka möjligheterna att etablera en primärvårdsenhet med fokus på äldre, baserad på en svensk modell men anpassad till den kinesiska kontexten.

Resan inleddes med möten i Peking med bland annat chefen och grundaren för China Development Bank Capital, Mr. Zhu. China Development Bank Capital, CDBC, är en stor statlig aktör och finansiär inom statsutveckling och ett dotterbolag till China Development Bank. Satsningen i Shijiazhuang kommer finansieras genom lån från både China Development Bank och CDBC.


Efter mötena i Peking, tog vi snabbtåget till Shijiazhuang. Högt tempo på järnvägsrälsen men även i samtliga möten under resan. Besöket inleddes med en rundtur i Zhengding, en ny stadsdel som nu håller på att byggas. Ambitionen är att stadsdelen ska bli grön, smart och hälsosam Den ska bl a innehålla China Healthcare City, ett kluster av företag, organisationer och aktiviteter relaterade till hälsa och sjukvård. Stadens förvaltning kommer flytta dit inom kort och på sikt är tanken att 1,4 miljoner människor ska bo där.Onsdagsförmiddagen användes till studiebesök på ett offentligt och ett privat sjukhus, båda på högsta nivå, samt ett Community Health Care Center, närmast motsvarande en svensk vårdcentral. i expertgruppen enades man om att detta center kan utgöra grunden för det fortsatta samarbete med Sverige och den enhet varifrån vårt koncept ska skapas. Det känns som en lovande början att ha en konkret "vårdcentral "att utgå från.


Efter lunch träffade vi över 50 politiska företrädare och representanter från hälso- och sjukvårdssektorn i staden. Vi presenterade och diskuterade möjliga svenska lösningar som skulle kunna användas och utvecklas i staden och i den nya China Healthcare City. Intresset för de svenska lösningarna och ett framtida svenskt samarbete var stort från alla nivåer.

Under torsdagen undertecknades ett samarbetsavtal mellan Swecare och representanterna för den kinesiska sidan. Vi fortsatte också diskussionerna om hur det framtida samarbete bör utformas på ett mer konkret plan. Expertgruppen tillsammans med Swecare och vår projektpartner Access Health Sweden kommer nu författa en förstudierapport med utgångspunkt i det vi har lärt oss under besöket och de kontakter och diskussioner som hållits.


När rapporten är färdig börjar nästa fas i samarbetet. Först ska projektet presenteras för Kinas hälsominister som besöker Sverige i mitten på maj. Därefter kommer ett koncept att utvecklas, en skalbar modell, för att stödja utbyggnaden av primärvård, särskilt med fokus på den äldre befolkningen, först i staden Shijiazhuang men på sikt även nationellt i Kina. 

Sista dagen har vi tillbringat med Socialdepartementet och ambassaden på intressanta möten med bl a China National Committee on Ageing, som förberedelse inför hälsominister Li Bins besök i Sverige i maj och äldreminister Åsa Regnérs besök i Kina i november. 

För samarbetet med Shijiazhuang bjuder vi nu svenska företag att delta med svenska lösningar - tjänster, utbildning, infrastruktur, system och produkter mm. Tack vare besöket har vårt samarbete och det kommande projektet konkretiserats ytterligare. Möjligheterna som ett pilotprojekt som detta för med sig, ser mycket lovande ut. Det finns intresse både från staden och nationellt håll att skala upp.

Nästa steg för att samla det svenska erbjudandet blir att hålla en workshop baserat på förstudiens rekommendationer. Inbjudan till workshopen som kommer hållas i första hälften av maj kommer ut inom kort. Om du vill veta mer redan nu, hör av dig till projektledare Anna Riby på Anna.Riby@swecare.seInga kommentarer:

Skicka en kommentar