onsdag 11 maj 2016

Swedish Medtechs Årsmöte - tema Digitalisering

Idag var det dags för Swedish Medtechs årsmöte och i år var temat digitalisering. Det var naturligtvis väldigt intressant för Swecare som precis har dragit igång en satsning på just digitalisering.

Dagen började med att vd Anna Lefevre Skjöldebrand och avgående ordförande Hans Enocson hälsade välkomna. Ny ordförande blir Magnus Lindholm från Baxter. 


Första talare var Jan Gulliksen, ordförande för Digitaliseringskommissionen som talade om "Digitaliseringens transformerande kraft". Digitaliseringskommissionen skapades genom Sveriges digitala agenda 2012. En ny digital strategi är på väg och skall enligt uppgift presenteras under året.   Jan Gulliksen berättade om hur Digitaliseringskommissionen har arbetat genom året och slog fast att digitalisering handlar om "stora samhällsomvälvande processer som förändrar hur vi gör saker i grunden. "

Dagen fortsatte med Johan Ingemansson från Roland Berger som talade om "Digitalisering av svensk medicinteknik - styrkor och utmaningar."  Roland menar att fyra faktorer avgör hur starkt och snabbt digitaliseringen påverkar olika industrisektorer. 1) Om det finns möjligheter till omvälvande innovationer, 2) om tillämpningarna kan appliceras i hela industrier eller endast i specifika segment, 3) vilka externa hinder mot nya tillämpningar som finns och 4) vilka ekonomiska utmaningar som föreligger. Olika branscher påverkas i olika takt av digitaliseringen. När det gäller medicinteknik kommer förändringen till 2025 vara signifikant. 

Jörgen Forsberg från Intel tog sedan över och talade om "Digitaliseringens möjligheter att bidra till utveckling av vård och omsorg i Sverige". Den stora utmaningen menar Jörgen är standardisering för att kunna säkerställa att data kan överföras. Hälsodata ska ägas av patienten själv och kunna förflyttas mellan olika vårdgivare och verktyg. Det är viktigt att informationen också kan överföras internationellt så att man kan samarbeta inom hälso- och sjukvården över landgränser. 


Sofia Svanteson på Ocean Observations talade om "Framtidens e-hälsa" och påpekade att den största förändringen kommer att vara förskjutning av makt. Man kommer att koppla upp våra kroppar och övervaka riskområden som flygplatser etc. där det kan förekomma virus. Det är när vi upplever nyttan av att dela data som vi kommer över rädslan för riskerna och då kommer vi också få en snabbare digital utveckling. De olika tekniska möjligheter som finns kommer att bli billigare och smidigare och erbjuda mer information till sjukvården.  Yngre är mycket mer benägna att dela information med varandra och med den informationen kan vi förebygga sjukdomar. Sofia varnar för att Sverige enligt vissa undersökningar är sämst i Europa på digitalisering. Det som är positivt här är att förändringar kan gå fort om vi skapar rätt förutsättningar.
 Helene Seeman-Lodding från Västra Götalandsregionen pratade om "Digitalisering av vården" från regionens perspektiv. Medicinsk information har en mycket snabb halveringstid och därför måste vi använda den nya tekniken för att hålla oss uppdaterade. Vi måste ha en helt annan läroprocess och fokusera på det livslånga lärandet.Sista talare för dagen var Darja Isaksson från Ziggy Creative och ledamot i regeringens nationella Innovationsråd. Darja talade på temat "Digitalisering - hot eller möjlighet?". Darja började med att slå fast att digitaliseringen inte en avdelning inom ett företag eller en bransch, utan en dimension. Att konsumentförväntningar förändras i takt med digitaliseringen är sant för alla branscher. Våra förväntningar på vården påverkas av våra upplevelser av e-handeln som kommit längre. Två tredjedelar av världens ekonomi håller på att stöpas om till följd av en ökad digitalisering. Vården har stora utmaningar med en åldrande befolkning. Vi har tekniken för att leverera bättre vård för mindre pengar men istället oroar vi oss för vad all ny information kan leda till. Men vi är redan övervakade på massa sätt och vi måste kunna använda den informationen som samlas in för att lösa vårdens utmaningar. Darja efterfrågar ledarskap på alla nivåer. På nationell nivå behövs ledarskap för att skapa standarder som gör att data kan delas. Myndigheter måste samverka och företag måste våga investera i nya möjligheter. 

Swedish Medtechs vice vd Petrus Laestadius sammanfattade dagen som avslutades med en trevlig middag. Stort tack Swedish Medtech för en spännande och trevlig dag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar