onsdag 1 juni 2016

Seminarium och matchmaking med Tampere universitetssjukhus

Swecare har sedan några år tillbaka ett samarbete med motsvarande organisationer i Danmark, Finland och Norge. Förra året arrangerade vi inom ramen för samarbetet en aktivitet i Odense, Danmark, där nordiska företag och sjukhus som var under uppbyggnad kunde mötas. Idag arrangerade vi en liknande aktivitet i Finland, Tampere. Tampere universitetssjukhus är under ombyggnad och för att skapa ett modernt sjukhus i toppklass eftersöker man nordiska företag med intressanta produkter och lösningar.

Seminariet började med att Finpro hälsade välkomna från arrangörerna som förutom Finpro och Swecare består av Innovasjon Norge och Healthcare Denmark.

Isto Nordback från Tampere Universitetssjukhus tog sedan över och berättade om utmaningen med en växande och åldrande befolkningen och vikten av att effektivisera vården för att möta framtida behov. Ett nytt sätt som sjukhuset arbetar med är att ha elektroniska medicinskåp som är integrerade med patientjournalerna och förvarningssystem för läkemedel. Endast de godkända medicinen från patientjournalen kan då hämtas ut av sjuksköterskan samtidigt som skåpet själv skickar ett meddelande till apoteket att det behövs mer av de läkemedel som plockats ut. Ett annat exempel är att ha ett operationsrum med flera operationsbord. Det gör att sjuksköterskor kan assistera på flera operationer samtidigt och på så sätt täcka upp för tillfälliga bortfall, som sjukdom etc. utan att behöva ställa in operationer.

Stefan Vlachlos från Karolinska Sjukhuset tog sedan över och talade främst om digitaliseringens möjligheter att påverka hälso- och sjukvård. Stefan jämförde hälso- och sjukvården med andra sektorer som media, finans, och data -branschen. De här branscherna utmärker sig genom att ha ett antal mycket stora aktörer som själva äger rätten till sitt innehåll och sina processer. De stora företagen rekommenderar filmer, serier, musik baserat på individuella preferenser. Hälso- och sjukvården använder däremot inte den information som finns tillgänglig. Loggar man in på 1177 så får man inte personifierade rekommendationer utan alla får samma förslag. Stefan menar att för en medelålders tvåbarnsfar som äter mycket kött borde man kunna anpassa de här rekommendationerna. Genom att använda information från olika sociala medier så kan man exempelvis utläsa hur gammal någon är, civilstatus, mat och träningsvanor och anpassa råden därefter.

Vidare menar Stefan att de sjukhus som byggs idag kommer om tio, tjugo år inte att användas som vi tänker oss idag. Sjukhusen kommer att användas för att få information om hur man ska hålla sig frisk och  för operationer som inte kan göras i hemmen.  


Lars Ganzhorn Knudsen från New University Hospital i Aarhus poängterade vikten av att samarbeta mellan de nordiska länderna.  Lars menar att man inte kan vänta på letter of intent och styrelsebeslut utan man måste bara börja. För att förbättra patientflödena i sjukhuset har man i Danmark tittat på flygplatser och hur de arbetar. Precis som flera av de andra talarna menade också Lars att det behov vi tillgodoser när vi bygger sjukhus idag är inte det vi kommer att behöva i framtiden då mer vård kommer att ges utanför sjukhusen.


Från Norge deltog Andreas Ystgaard , Utstyrsplanlegger, Sykehusbygg  och berättade om deras projekt.  Sykehusbygg är en sjukhusorganisation som ska användas i varje nytt projekt där man bygger sjukhus av en viss storlek i Norge. Detta så att man inte behöver börja från början i varje projekt utan att man kan bygga på den erfarenhet som finns från innan och för att kunna sätta best practice. Norge planerar att investera 9-10 miljarder NOK de kommande tio åren i sjukhusbyggen.


Helle Gaub deltog också från Danmark och representerar University Hospital Koege och Zealand University Hospital. Helle deltog också i vår aktivitet i Odense förra året fortsatte. I sina projekt har de skapat en dejtingsajt där de beskriver sina problem och hoppas på att kunna få hjälp av företag och konsulter. Tyvärr fungerar det inte alltid då många företag vill sälja de lösningar de redan har och inte anpassa för mycket till sjukhusets behov. Helle tror att många ingrepp i framtiden kommer att genomföras i sjukhusens sovrum och hemma hos patienten. 

Dagen fortsatte med break out sessions inom de tre olika områden som Tampere pekat ut som intressanta:
  1. Utrustning och lösningar för en mer effektiv och säker kirurgi 
  2. Virtuell medicinsk behandling - konsultationer via videokonferenser, virtuella läkarbesök, Självmonitorering etc.
  3. Lösningar för patientguidning på sjukhus - skyltning, parkering, allmän kartläggning av sjukhus, utrustning och spårningsstjänster, servicelogistik, informationsställ etc.
Här fick företagen en chans att berätta vad de har för lösningar samtidigt som de fick höra mer om vad som efterfrågas på området. Efter lunchen var det matchmaking möten mellan företag, sjukhus och organisationer.

Det blev en livlig dag med mycket nya möten och intressanta möjligheter. Något vi tar med oss är att alla talare pekade på vikten av att utöka det nordiska samarbetet. Det är också viktigt att förstå hur mycket och hur snabbt hälso- och sjukvården kommer att utvecklas till följd av den utökade digitaliseringen. Nästan alla talare pekade på att de sjukhus vi bygger idag inte kommer att användas på samma sätt i framtiden.
Nu när vi arrangerat aktiviteter i Danmark och Finland blir nästa aktivitet i Sverige eller Norge nästa år så håll utkik om du är intresserade av den nordiska marknaden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar