torsdag 9 juni 2016

Svensk delegation till Amsterdam och HIMSS eHealth week

I år anordnades den årliga eHealth week i Amsterdam av det nederländska hälsoministeriet, Europeiska Kommissionen och HIMSS Europe. Teman för konferensen var ”Empowering People”, ”Trust & Standards” och ”Innovation & Transition”.

Swecare var på plats och passade dessutom på att anordna ett seminarium dagen innan eHealth week, den 7 juni, tillsammans med eHälsomyndigheten och Socialdepartementet.

Seminariet inleddes med att statssekreterare Agneta Karlsson hälsade välkomna och berättade om regeringens vision för e-hälsoarbetet.  Agneta följdes av Manuel Harmsen som har arbetat med eHälsa både i Nederländerna och nu i Sverige. Manuel berättade om det nederländska hälsosystemet ur ett svenskt perspektiv. Systemen är väldigt annorlunda med ett försäkringsfinansierat system i Nederländerna jämfört med det svenska skattefinansierade systemet.

Koen van der Kroef från det holländska hälsoministeriet fortsatte med att berätta om det nationella implantatregister som gör det möjligt att spåra implantat och återkalla dessa om det skulle uppstå problem. Koen lyfte upp de svårigheter som man haft när man satt upp registeret och öppnade också upp för ett internationellt samarbete inom kvalititetsregister.

Hubert Prins från DICA, Dutch Institute for Clinical Auditing, fortsatte med att berätta om systemet för kvalitetsregister som skiljer sig något från vårt svenska system. DICA fungerar ungefär som ett paraply och alla kvalitetsregister finns härunder. Registren finansieras av försäkringsbolag och sjukhus. 

Efter kaffepausen startade sista delen med ett tal av den holländska statssekreteraren Martin van Rijn som poängterade att Sverige och Nederländerna är lika på många sätt och att vi har mycket att vinna på ett utökat samarbete.
Jan van der Eijk, grundare av X-IS fortsatte med en presentation om value based monitoring av läkemedelsanvändning och som sista talare innan panelen hade vi Lies van Gennip från NICTIZ, som är en non-profit organisation som arbetar med standards. NICTIZ var tidigare en myndighet men omvandlades till en non-profit organisation. 

Seminariet avslutades med en panel bestående av de tre organisatörerna, Agneta Karlsson, statssekreterare socialdepartementet, Torsten Håkansta, generaldirektör eHälsomyndigheten och Maria Helling, vd Swecare. Panelen fick reflektera kring vad vi lärt oss under dagen och vad man skulle vilja ta med sig hem till Sverige. Bland annat tyckte panelen att Nederländernas arbete med standarder var högintressant och något man vill titta närmare på. Många frågor från publiken handlade om hur man får in den privata sektorn i arbetet med att digitalisera hälso- och sjukvården. Maria berättade därför kort om Swecares digitaliseringsfokus där vi försöker att skapa en grupp av företag som tillsammans med den offentliga sektorn kan arbeta tillsammans för att öka internationaliseringen av svensk ehälsa. Det var en mycket aktiv och kunnig publik och talarna fick många frågor.

Den 8e juni startade eHealth week som bjöd på många intressanta seminarier och pratstunder med insatta människor. Den nederländska hälsoministern Edith Schippers inledde konferensen och poängterade vikten inte bara av nya innovationer utan att faktiskt ta till sig och implementera den teknik som finns idag för att förbättra hälso- och sjukvården. Under inledningen utdelades också eHealth Leacership Award som i år tillföll Daniel Forslund, innovationslandstingsråd i SLL. Stort grattis Daniel!

Förutom diskussionerna om hur man använder den teknik som finns, hur man får olika system att prata med varandra och vikten av patientmakt så handlade ett intressant  seminarium om hur man hittar finansiering för att skala upp innovativa lösningar. Panelen bestod av bland annat bankfolk som berättade hur de tänker när de investerar i start-ups. När diskussionen landade på att vi måste ändra våra ersättningssystem så att de uppmuntrar till innovation så menade Tobias Gantner från HealthCare Futurists att innovation inte längre kan uppmuntras eller stoppas uppifrån. Det är patienterna som nu tar makten och kommer att driva på så att alla vårdgivare och i förlängningen hälsosystem måste anpassa sig.


Ett annat spännande seminarium var på temat ”Robotics for active & Asissted Living”.  Vi fick se ett antal exempel på robotar som underlättar för äldre. Tinybots har en liten robot som hjälper dementa med dagliga påminnelser, förslag och spelar musik som de äldre tycker om.  Ett annat exempel är Ironhand som är utvecklat genom ett internationellt samarbete med Bioservo som svensk partner. Ironhand är en intentionsstyrd robothandske för äldre personer med svag handfunktion på grund av sjukdom eller åldersrelaterad muskelsvaghet. Handsken hjälper brukaren att greppa, hålla och bära ett objekt vilket ökar personens självständigheten. En tredje produkt var en ny typ av av elektronisk rullator som kan prata med dig, komma till dig om du ropar på den samt reglera fart och balans. Den fungerar också som en personlig tränare och sjukgymnast och motiverar brukaren att träna och dansa. Dessutom finns en kommunikationsapplikation så man kan kommunicera med familj och vårdgivare. Seminariet diskuterade också vad som händer när vi ersätter mänsklig kontakt med teknologi. Slutsatsen var att när det gäller vissa aktiviteter kan robotar underlätta, öka självständigheten hos brukaren och se till att man får rätt hjälp i rätt tid istället för att behöva vänta på ett hembesök. En robot kan dock inte ta över den mänskliga kontakten. Däremot kan man med rätt kombination se till att vårdgivaren har tid att göra det som faktiskt inte kan ersättas av en robot.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar