måndag 26 september 2016

Delegation i USA med fokus på digitalisering

Förra veckan tillbringade delar av Swecare i Washington med en delegation ledd av folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och runt 20 företag och organisationer.

Första aktiviteten i Washington var i torsdags då vi träffades på svenska ambassaden för ett förmöte, en trevlig lunch och för att bekanta oss med varandra. Flera av de ambassadanställda berättade om sina respektive ansvarsområden och det var mycket matnyttig information att ha med sig inför de kommande dagarna.


Vi fortsatte dagen med seminariet "Health IT: How Technology and Digitization are Redefining Modern Health Care".  Gabriel Wikström inledde seminariet med att berätta om regeringens ehälsovision men också med att avslöja att sitt informella mål är att avskaffa faxen under tiden han är minister. Vi hoppas att han lyckas!


Vi fortsatte med Lucia Savage från den nationella koordinatorn för e-hälsas kontor som berättade om hur de arbetar med e-hälsa i USA, vilka utmaningar man haft och vad man åstadkommit. 

Seminariet fortsatte med två paneler. Den första modererad av Maria Helling om patient empowerment. Panelen bestod av  Seong K. Mun - OSEHRA,  Petronella Warg - Min Doktor, Jamie Ferguson - Kaiser Permanente, Jean-Luc af Geijerstam - eHälsomyndigheten och - Harry Reynolds från IBM. Diskussionerna blev tidvis ganska livliga och behandlade så väl standarder som vem som ska äga patientdata och om patienterna verkligen har blivit "empowered". 


Efter en kaffepaus fortsatte seminariet med panel nr 2 om hur man implementerar de nya lösningarna. Panelen bestod av: Michael Matthews - SEQOUIA Project och Envera Health,  Jan E Larson -Cambio, Robin Wiener - Get Real Health och Anders Lönnberg - Sveriges Life Science samordnare. Panelen återkom gång på gång till vikten av att arbeta tillsammans och inte stänga ut varandra genom olika system som inte är kompatibla. 


Dagen avslutades med en trevlig mottagning på ambassadörens residens.


Andra dagen i Washington började med ett möte med Karen DeSalvo som fram till augusti i år var USAs  koordinator för e-hälsa och nu är assisterande hälsominister. Karen berättade om hur man arbetat med nya ersättningsmodeller som gett möjligheter att experimentera med nya digital teknik för att förbättra vården. Fokus på arbetet för Karen har också varit på interoperabilitet och distribution av information.

Efter Karen DeSalvo berättade Gabriel Wikström lite om Sveriges e-hälsoarbete och lämnade sedan över till Chorus och Brighter som berättade om sina lösningar som exempel på svenska innovativa företag. Karen DeSalvo och hennes kollegor visade sig mycket intresserade av företagsperspektivet och en intressant diskussion fortsatte bland annat om hur USA och Sverige har förhållit sig till standards och för och nackdelar med olika förhållningssätt. 

Vi fortsatte sedan dagen med ett besök på 1776 en inkubator med fokus bland annat på hälsa. Här fick vi dels höra hur inkubatorn arbetar för att underlätta för start-ups och dels lyssna till tre av inkubatorns hälsoföretag. Bland annat var det ett företag som arbetade med positiv förstärkning för att uppmuntra människor att göra hälsosamma val och ett som fokuserade på säkra graviditeter. 

Sista aktiviteten för Washington var ett studiebesök på Veterans Affairs som tillhandahåller sjukvård för veteraner. Vi fick dels höra hur de experimenterar med nya innovationer som inte ännu finns på marknaden, bland annat en sensor som kan avgöra några dagar innan en sjukdom bryter ut att du håller på att bli sjuk. Vi fick också titta på deras elektroniska hälsoplattform som är designad för att vem som helst ska kunna använda den. Dessutom berättade de om hur VA arbetar med telemedicin och vi fick chansen att ställa massa frågor.

För några av oss tog resan slut i Washington medan ungefär hälften av delegaterna fortsatte upp till Santa Clara  och konferensen Health 2.0. Vi ser nu fram emot en spännande konferens och intressanta möten! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar