torsdag 29 september 2016

Digitalisering i Silicon Valley

Efter några riktigt intressanta dagar i Washington så tog sig ungefär hälften av delegationen vidare till Santa Clara och Health 2.0. Konferensen fokuserar på digitala lösningar inom hälsa och passade därför perfekt för den grupp som deltagit i digitaliseringsprogrammet i Washington.

Förutom att delta på konferensen så anordnade Swecare två aktiviteter. Ett studiebesök på Apples kontor i Cupertino i samarbete med medlemsbolaget Chorus och ett möte med Simon Kos, Microsofts Chief Medical Officer. Dessutom anordnade Nordic Innovation House ett antal aktiviteter i anslutning till konferensen där de svenska delegaterna också fick möjlighet att delta.

Först ut på agendan var besöket till Apple på måndagen. Vi började vår rundtur på Apples Wellness center som är en vårdcentral för anställda på Apple. På centret erbjuds även sjukgymnastik, akupunktur och massage. Centret fokuserar inte bara på att erbjuda vård åt redan sjuka utan också på preventiv vård genom att avsätta 30 minuter för varje läkarbesök. På så sätt hoppas man få en bättre helhetsbild av en patients hälsotillstånd, fånga upp eventuella riskfaktorer och förhindra att patienten kommer tillbaka inom kort.


Tyvärr har Apple en strikt policy kring fotografering så gruppfotot utanför huvudkontoret var det enda fotot vi fick publicera. Efter besöket till Wellness center så fortsatte vi till huvudkontoret på Infinite Loop där Dr. Steve Gipstein berättade hur Apple arbetar inom hälso- och sjukvård. Ett exempel som Steve tog upp var sjukhuset Westfriesgasthuis i Nederländerna som ger patienter en iPad där de kan följa sin egen vårdplan, se vilken vårdpersonal som ska behandla en, få utbildning kring sitt sjukdomstillstånd samt tillgång till underhållning. Ett annat exempel var ett sjukhus som använder iPads istället för workstations så kan läkaren snabbt får tillgång till information om testresultat och på så sätt snabbare ta ett beslut så att patienten kan skrivas ut och lämna plats för andra. 

Steve berättade också  om Hälsoappen på iPhones som kan kopplas ihop med ett antal olika mätinstrument som kan användas för att skicka information till appen. Apple arbetar också med medicinsk forskning och genom att arbeta digitalt kan man nå ut till en större population än vad man vanligtvis gör inom forskning.

Vi fortsatte med en presentation av Brad Vroom,  direktör på Apples Executive Briefing Programs, om Apples värderingar och kultur. Brad har jobbat 33 år på Apple och poängterade hur noga Apple är kring vilka som blir anställda. Brad menar att Apple är ett "people company" och det är därför otroligt viktigt att attrahera rätt personer. Man kan bli intervjuad upp till 20 gånger för ett jobb.  

Som ett exempel på hur svenska företag kan tillämpa teknik från Apple berättade Casper Winsnes från Chorus om hur de tillämpar teknik såsom HealthKit och CareKit från Apple i utveckling av ett it-stöd för vården och patienter i ett forskningsprojekt som har sitt ursprung i professor Martin Ingvars forskning inom psykatri. Lösningen möjliggör ett strukturerat arbetssätt för att hantera behandlingsplaner för olika patientgrupper. I tillämpningen finns verktyg och stöd för kontinuerlig utveckling av best practice i form av standardplaner, såväl som hantering av höggradigt individualiserade planer som är anpassade till en enskild patients behov. Patienter kan övervakas som individer (med varningsnivåer för inrapporterade värden) och som en population, vilket möjliggör en kraftigt ökad effektivitet i en verksamhet som hanterar exempelvis kroniker med varierande behov av intervention. En hög nivå på standardiserade gränssnitt och interaktion med vårdinfrastrukturen möjliggör minimerande av dubbeldokumentation för journal - och registerföring.

Vi fick också höra från  Julz Arney från Health Technologies om den nya Apple klockan som både har GPS och är vattentät. 


På tisdag morgon så träffade vi Microsofts Chief Medical Officer, Simon Kos, som berättade om Microsofts hälsostrategi. Microsoft tillhandahåller själva plattformen för företag som vill koppla upp sig och arbeta inom e-hälsa. De stödjer företag med support och råd kring hur man kan använda tekniken men utvecklar inga egna applikationer. Simon visade ett antal exempel som byggts på Microsofts software som  fokuserade på främst övervakning. Bland annat en app som riktar sig mot barn som föds med ett halvt hjärta och måste genomgå ett antal operationer i unga år. Med hjälp av övervakningen i hemmet som byggs på Microsofts plattform så har dödsfall bland barnen kunnat minskas dramatiskt. 
Det var naturligtvis också ett intressant program på själva konferensen. Bland annat en panel om hur data driver beslutsfattande och ny uppfinningar inom hälsa. Deltagare i passet var DJ Patil, Chief Data Scientist på Vita Huset som påminde att för bara 10 år sedan så fanns ingen iPhone. Idag finns det 165 000 hälsoappar i Apple och Androids affärer. Patils huvudpoäng var att när man funderar på vad man kan göra med all ny data så får man inte glömma att fokusera på patienten och människan. Det är patienten som ska stå i centrum och inte själva datan eller investeringar.  Patils anförande följdes av paneldiskussion med Claudia Williams på Vita Husets kontor för vetenskap och teknologi och Greg Orr från Walgreens Boots Alliance, Amy Abergnethy från Flatiron Health, Brad Perkins från Human Longevity och Stuart McGuigan från Johnson & Johnson. 
Brighter pitchar jDome
Nordic Innovation House arrangerade en networking lunch på tisdagen på Health 2.0. Ett antal start-ups, bland annat Swecaremedlemmen Brighter, fick möjlighet att presentera sina innovativa lösningar.  
 
Nordiska montern
Nordic Innovation House fortsatte med ett nätverksmingel i San Francisco på onsdagen samt ett utvärderingsseminarium på torsdagen, men tyvärr var Swecare tvungna att avvika redan på onsdagen. Det har varit några oerhört spännande dagar. Det mer policy fokuserade programmet i Washington och det mer företagsinriktade programmet i Silicon Valley kompletterade varandra mycket väl. Stort tack till alla som deltog och till Socialdepartementet, Sveriges ambassad i Washington och Nordic Innovation House för ett utmärkt samarbete!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar