fredag 30 september 2016

Internationella äldredagen 1 oktober - mot åldersdiskriminering


Den 1 oktober är FN:s internationella äldredag - the International Day of Older Persons.
2050 kommer 2 miljarder - över 20 % - av världens befolkning vara över 60, och de flesta (85 %!) av dessa kommer att bo i låg- och medelinkomstländer. Många du känner kommer ingå i den gruppen, kanske du själv!

Faktum är att Sverige redan är där, med en andel av personer över 65 år som ligger på närmare 20 %.

http://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/populations-are-getting-older-full.gif

I takt med stigande ålder ökar behovet av vård och omsorg, och därmed kostnaderna för detta.
En prognos visar att kostnader för äldreomsorg och sjukvård kan komma att öka med 270 % de kommande 25 åren, till 2040.

Därför måste vi uppmärksamma äldres behov och utmaningar vad gäller fysisk, social och psykisk hälsa. Om dessa optimeras kan äldre personer fortsätta vara en aktiv del i och bidra till samhället.

Fokus för 2016 års internationella äldredag är åldersdiskriminering, genom att man uppmärksammar och utmanar negativa stereotyper och missuppfattningar om äldre och åldrande. Åldersdiskriminering finns i någon form i alla samhällen, och tar sig uttryck i individers attityder, i politiken, i media och även inom hälso- och sjukvård. Detta hindrar äldres möjligheter att delta aktivt och att bidra till samhällets utveckling.

Läs mer på WHO:s hemsida och kolla så att du inte åldersdiskriminerar - gör WHO:s Ageing Attitudes Quiz


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar