torsdag 6 oktober 2016

EU´s e-hälsoguru gästar e-Hälsomyndigheten


Onsdagen den 5 Oktober höll e-Hälsomyndigheten frukostseminariet med titeln ”hur mår e-hälsan i EU?” i samband med att professor Henrique Gil Martins ansvarig för nationell e-hälsa i Portugal var på besök. Professor Martins är även ordförande för EU:s medlemsstaters expertgrupp för e-hälsa.  

Det var uppskattat att höra att det pågår arbete på flera olika nivåer inom EU och nationellt för att skapa gränsöverskridande digitala tjänster där det mest konkreta exemplet handlade om utbyte av e-recept inom EU under 2017-2020. Där finansieringen kommer från EU-kommissionens infrastruktursatsning Connecting Europe Facility (CEF) som totalt ligger på 18 miljoner euro för e-Hälsoområdet.

Lisa Hagberg, på e-Hälsomyndigheten passade på att berätta Sveriges ansökan för gränsöverskridande e-hälsotjänster fått positiv respons och att man  inlett förhandlingar vilket för svenskar kan betyda access till e-recept och patientinformation så att läkemedelsuttag ska möjliggöras på utländska apotek och förbättra kvaliteten på den vård man får utomlands.

Henrique inledde med att berätta om den modell man använt sig utav i Portugal, där en stor del utav utvecklingen inom e-hälsa utfördes internt genom tillämpning av Agile-metodik (ett arbetssätt som är vanligt inom IT-utvecklingsprojekt samt startups-företag). Metoden bygger på att så fort som möjligt få återkoppling och justera därefter, och att skapa den slutgiltiga lösningen efter flertalet snabba iterationer. Henrique med mellan namnet ”Gil” skämtade att detta är en portugisisk A-Gil metod grovt översatt till svenska ”som Gil gör”. En mer känd benämning för Agile-metoden är engelskans ”Fail-Fast”. På tal om hastighet så har Portugal visionen att bli världsbäst till 2020 inom e-Hälsa. En början på en kapplöpning inom EU kan därmed ha börjat, frågan är bara hur man definierar och ska mäta detta. Vågar man hoppas eller vara rädd för en ny EU-byrå?

Så när man väl bestämt sig för vad utvecklingen ska innebära, är det minst lika viktigt att se hur man skapar incitament under förändringsarbetet. Det mest inspirerande under frukostseminariet var att höra hur Portugiserna valt att skapa incitament för användningen av modellen med virtuellt besök först dvs att höja prioriteten av virtuella besök. Professor Martins berättade hur man valt att ge högre ersättning för virtuella besök än för fysiska besök under en övergångsfas.
 
Friskt vågat - Hälften vunnet eller?

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar