måndag 10 oktober 2016

Välkommen Nima!

Den 3 oktober fick Swecare en ny medarbetare i form av Nima Jokilaakso. Nima kommer främst ansvara för digitaliseringsgruppen på Swecare, men även för aktiviter i de nordiska länderna samt hoppa in i den löpande verksamheten av seminarier, delegationsresor och inkommande besök.


Välkommen till Swecare Nima, vad är du för en en?
Jag är en ”globetrotter” från Umeå som låter som Mark Levengood. Jag är en utbildad kemist från Stockholms Universitet och har disputerat i Bioteknologi på KTH. Under min akademiska karriär har jag även studerat och arbetat på bland annat Imperial College London, UK och University of Illinois Urbana-Champaign, USA.

Vad har du sysslat med tidigare?
Jag arbetade inom Bioteknik-sektorn fram till finanskrisen 2008. Sedan dess har jag grundat och drivit bolag inom Digital Hälsa. Alla med fokus på den globala marknaden. Många känner dock igen mig från den internationella konferensen Digital Health Days på Stockholmsmässan som jag ledde åren 2014-2016.

Vad fick dig att söka jobbet på Swecare?
Jag hade sedan innan kommit fram till att jag ville engagera mig i hur svenska bolag skulle få bättre access till den globala marknaden och att jag ville arbeta med internationaliserings- och exportfrågor. (Jag hade redan skaffat mig ett globalt nätverk och kände att jag kunde bidra med detta och den erfarenhet som jag hade skaffat mig under åren). Tjänsten på Swecare matchade detta väl, så det kändes som ett erbjudande man inte kunde refusera. Vidare har ett av mina tidigare bolag (numera sålt) varit medlem i Swecare så jag kände väl till organisationens värde för bolag

Vad ser du mest fram emot att sätta tänderna i?
Att arbeta med våra medlemmar och specifikt med digitaliserings-gruppen för att identifiera svenska styrkor och hur de ska kommuniceras på den globala marknaden. Det handlar också om att arbeta med existerande och nya partners i Sverige och i världen för att öka vår konkurrenskraft.  Så räknar med goda diskussioner över en fika som ska leda till aktiviteter!

Vad tänker du kring svensk hälso- och sjukvård och svenska life science-bolags möjligheter på internationella marknader?
Svenska bolag inom dessa områden har fortfarande stor potential och mycket gott renommé internationellt. Det finns självklart också stora utmaningar kring hur detta ska omsättas till ökad export. Där faktorer både i företagsklimatet och hälso-och sjukvårdens status spelar roll, men också hur faktorer i världen påverkar förutsättningarna för att bedriva export. Dessa handlar t.ex. om demografi, ekonomiska och politiska situationer. Förutom interna och externa omgivningsfaktorer så spelar även kulturella aspekter in. Här ser jag personligen ett område som behöver utvecklas (särskilt inom digital hälsa), där vi behöver bli bättre på att tänka globalt och med fler kulturella referensramar för bolag inom området.

Hur har din första vecka varit?
Fantastiskt roligt! Swecare-teamet jobbar väldigt nära varandra och med medlemmarna. Detta samarbetsorienterade arbetssätt är också något jag märker dagligen av på kontoret som vi delar med bland andra LIF, Leading Healthcare och Forska!Sverige. Vidare har jag redan första veckan deltagit på event organiserade av SLL, ESBRI och eHälsomyndigheten där digital hälsa flitigt diskuterats så det känns att man hamnat i helt rätt sammanhang.
Bild lånad från: sv.mumin.wiki.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar