fredag 28 april 2017

Ett Årsmöte. En vinnare. Och en berättelse om en ambition att alla ska inkluderas och allt ska vara inkluderat!

Så har Swecares årsmöte passerat. Kibion från Uppsala fick motta årets Swecare Export Award och vi är glada att vår plattform varit instrumentell företagets internationaliseringsprocess. Och glada att ha en så värdig pristagare – grattis!Inbjudna talare till årsmöteskonferensen var Björn Lysell, fd Kontraspionaget på Säkerhetspolisen som berättade hur industrispionage går till och vilket stöd man inte kan få från staten och James Chappell från Digital Shadows som gjort sig känd inom cyberhot världen med att adressera att de här frågorna måste prioriteras NU!
Flera deltagare på mötet kommenterade att årsmöten kan vara träiga och väldigt formalistiska, men hos Swecare andas det kreativitet och öppenhet i en skön blandning. Och det är en anda vi alltid arbetar i såväl med alla medlemmar som bland oss som finns på kansliet. Det ska vara roligt att komma till Swecare! Anledningen till det är att vi arbetar med viktiga områden av samhället i väldigt komplexa processer. Då krävs det att vi som samarbetande organisationer med olika uppgifter och mål inte tar oss själva på för stort allvar, utan alltid är seriösa med att göra vårt absolut bästa i mötet mellan oss själva och på utlandsarenan.Under det formella årsmötet lämnade Karin Johansson, VD Svensk Handel över stafettpinnen till Swecares nyinvalda ordförande, Vivianne Macdisi, Regionråd Uppsala även Ordf i sjukhusstyrelsen och Ordf i hälsosjukvårds/FoU utskottet som vi ser fram emot att lära känna bättre!

Hans Winberg, tf VD talade om de grundläggande värderingar vi har i vår svenska vardag – in Sweden we have a system – som faktiskt bär hela vägen ut på andra marknader. Generositet i en ambition att alla ska inkluderas och allt ska vara inkluderat. Nyfikenhet genom att alla ska erbjudas bästa tänkbara vård och omsorg. Kvalitet i varje led så att vi upprätthåller säkerhet och alltid gör rätt saker. Slutligen effektivitet för bästa resurshushållning. Det är inte så att vi svarar upp mot dessa ibland motstridiga värden helt och hållet, men lyckas vi balansera dem så är det i sig en drivkraft framåt mot att bli lite bättre varje dag.


Och lite bättre varje dag ska även Swecare bli. Vi kommer under året att arbeta med vår roll som länk mellan policy och verksamheter. Detta för att skapa bättre grogrund för att komma till fler avslut i våra bi- och multilaterala relationer. Och att vi för fram rätt argument på rätt nivå i de system vi möter och blir mötta av.

Snart fyller Swecare 40 och det är ju en ålder där kreativitet och nyfikenhet kan paras med en klädsam mognad och smartness. Så ska Swecare fortsätta utvecklas för att skapa en livskraftig life science-export och bidra till livskraftiga hälso- och sjukvårdssystem!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar