torsdag 4 maj 2017

Kurdistans hälsominister på besök i Sverige

Förra torsdagen började ett fullpackat program för KRG (Kurdistan Regional Government, Irak) hälsominister Dr. Rekawt H Rashid Karim.
Inledningsvis gavs information på Socialdepartementet av Niclas Jacobson om hur Sveriges hälso- och sjukvårds system är uppbyggt med landsting och kommuner. Sverige har en lång och nära relation med KRG och besöket grundades på en inbjudan av minister Gabriel Wikström. KRG står i dagsläget inför stora utmaningar som sjunkande oljepriser, krig mot IS och ett stort antal IDP (international displaced persons) till följd av oroligheterna i Syrien bland annat, vilket har utökat befolkning från 5 miljoner med ytterligare 30 %. Varje enskild av dessa punkter har givetvis påverkan på deras möjligheter till att ge vård till sin befolkning.I hög utsträckning är det trauma vård som ges till deras patienter som sedan har stora behov av rehabilitering. Möte nummer två var då passande på Spinalis där de hade glädjen att träffa Claes Hulting som startat och driver Spinalis. En levande förebild för många inte minst för andra i hans situation med ryggmärgsskador. Claes arbete inspirerade och imponerade på våra besökare och gav dem hopp om att man med bra rehabilitering och goda exempel kan ge livet tillbaka till många av de unga män som kommit hem skadade från kriget utan livsglädje.Näst på tur var möte med Melvin Samson på Karolinska där våra besökare fick presenterat för sig hur man planerar vården på sjukhuset och även fick en rundtur.Vi besökte sedan Socialstyrelsen där vi bland annat träffade generaldirektör Olivia Wigzell och fick presenterat hur deras arbete är uppbyggt och vilka frågor de ansvarar för på nationell nivå. Socialstyrelsens långa historia från 1600-talet imponerade på besökarna.

Dagens sista programpunkt var att träffa Myndigheten för Delaktighet (MFD) där generaldirektör Malin Ekman Aldén tog emot tillsammans med kollegor. De beskrev sitt ansvarsområde och breda uppdrag. MFD ska till exempel både försäkra att den äldre delen av vår befolkning har tillgång till det dem behöver samt säkerställa att grupper i vårt samhälle såsom barn inte utsätts för utanförskap på grund av funktionsnedsättning eller liknande men även att de är involverade vid nybyggen.
Dag nummer två träffade de bland annat Statssekreterare Agneta Karlsson, följt av möte med Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör. Johan beskrev hur de på nationell nivå bland annat bevakar incidens och prevalens av olika sjukdomar och hur vi i Sverige arbetar preventivt för att förhindra att till exempel livsstilssjukdomar bryter ut. Det görs bland annat genom att möjligheterna till fysisk aktivitet och vardagsmotion såsom cykling möjliggörs med cykelbanor.Vi hade även glädjen att bjuda in till ett rundabordssamtal för Swecares medlemsbolag där ministern presenterade Kurdistans hälso- och sjukvårdssystem och hur det är uppbyggt. Bolagen fick dsedan möjlighet att presentera sina lösningar och erfarenheter av arbete i regionen. Man var från kurdiskt håll mycket intresserade av att höra hur de svenska bolagen kunde erbjuda finansieringslösningar till sina produkter och tjänster.

Swecare är tacksamma för ett bra samarbete med Shorsh Kadir Rahem och Alan Abdullah på KRG representationen här i Stockholm och Socialdepartementet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar