torsdag 21 september 2017

Inget nytt på västfronten när möjligheterna på Tyska e-hälsomarknaden diskuterades?


Det var nästintill fullsatt när Tysk-Svenska handelskammaren bjudit in till frukostseminarium om e-hälsomarknaden i Tyskland. Marknaden är onekligen en av världens största även inom e-hälsa och stor kapacitet för vidare tillväxt finns då en stor del av administrationen och kommunikationen inom och mellan vården sker analogt. Vidare är landet känt för tillgängligheten och den besöks-orienterade relationen mellan läkare och patient, som är uppskattad men inte ekonomiskt hållbar.


Dock finns det flera fallgropar för svenska e-hälsoföretag som är välkända och lyftes under seminariet såsom rigida lagar kring integritet och datahantering, som försvårar för utländska bolag att etablera sig, utöver den klassiska ”komplexiteten” som de flesta länder har som unicitet. Dessa inträdesbarriärer anses vara ett av skälen till att bolag ofta väntar lite med sin Tysklands-introduktion, men måste det vara så?


Markus Müschenich från Flying Health Incubator i Berlin, lyfte att det faktiskt finns aktörer som både har goda incitament, kapacitet och kapital att anamma den nya tekniken; nämligen försäkringsbolagen, vilket det är krav på att inskriven hos för att kunna arbeta och studera i landet. Där exempel såsom Allianz lyftes som en aktiv intressent i att se till att innovationer används förebyggande, inte för att detta var några nyheter heller. Det var ändå bra att påminnas om att tyska läkarkåren inte alls är så teknikfientlig såsom ofta förenklat påstås, när exemplet med Patientus lyftes och att problematiken ofta snarare handlar om ersättningssystem (varvid publiken nickade i stor igenkänning till hur debatten går här hemma).

En annan välkänd problematik som vi delar på hemmaplan var den kring standarder och interoperabilitet som Dan Nilsson, standardiseringschef för vård och omsorg på SIS lyfte upp och att det är ett område där Tyskland och Sverige skulle ha mycket att vinna på bilateralt samarbete.  Det riktigt spännande och nya vad gäller den tyska e-hälsomarknaden är att det nu finns ett stort intresse från båda länderna att närma sig varandra och identifiera områden för samarbete för att snabba på digitaliseringen och innovationsupptagningen i Sverige och Tyskland.
German-Swedish Tech Forum var ett utav de exempel på nya initiativ som kan göra industrin i båda länderna mer internationellt konkurrenskraftig. Här finns en stor potential att nyttja de långa och goda relationerna länderna emellan och den tradition av handel och kunskapsutbyte som skapat välfärd för bägge länders medborgare. Så det är med spänning och tilltro som vi kommer följa och bidra till de gemensamma ansträngningar som görs för att revitalisera utvecklingen inom området e-hälsa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar