onsdag 4 oktober 2017

Triple helix-tänk i Tysk-Svenskt rundabordssamtal om Digitaliseringsstrategier

Initiativet att träffas kom från Charité universitetssjukhus i Berlin och Karolinska Institutet, KI samt Karolinska Universitetssjukhuset, KS. Dessa välkända och anrika institutioner har hittills erhållit 11 respektive 4 nobelpris i fysiologi eller medicin, och delar en liknande historia med koppling till de militära reformerna, standardiseringarna och utbildningen av fältskärarna under Fredrik den Stores tid. Temat var digitaliseringsstrategier och eftersom universitetssjukhusen inte existerar frikopplade från övriga samhället var det viktigt att i rundabordssamtalen lyfta in fler svenska och tyska partners.
Våra vänner på Business Sweden hade arrangerat programmet i Berlin, där förutom redan nämnda organisationer, representanter från svenska och tyska myndigheter och industrirepresentanter deltog. Efter ett antal presentationer om processer och initiativ på Nya Karolinska Sjukhuset, NKS och Charité hade redovisats diskuterades inom vilka områden som Sverige och Tyskland har värde av ett utbyte och vilka projekt man skulle kunna börja med.

Centrala teman för utbyte var 1) att finna ett harmoniserat regelverk som är anpassat för snabba förändringar och agilt, kontra ett som är säkert och robust utefter de behov för säkerhet vs snabbhet som behövs, 2) Att finna minimum standarder för datahantering som förenklar dataöverföring mellan universitetssjukhus och länder dvs. interoperabilitets-frågor, såsom e-recept (som e-Hälsomyndigheten arbetar med) men även hälsodata i de fall man har högspecialiserad vård på annan ort så kallade centers-of-excellens, dvs. tjänsteexport frågor och slutligen 3) hur man genom bibehållen kvalitetssäkring såsom kvalitetsregister ska kommunicera värdet faktabaserat till medborgarna, vilket särskilt är ett område som de tyska representanterna tyckte att de kunde lära av Sverige.
Därefter arrangerades seminarier på Berlins medicinhistoriska museum (på tyska) om Nobelpriset med anledning av utdelningen av medicinpriset, och kvällen avslutades med en reception på ambassadörens residens där de långa och starka relationerna mellan länderna diskuterades.

En stark grund för ökat utbyte helt enkelt som kommer följas upp med rundabordssamtal i Sverige mellan de närvarande samt med hjälp av tysk-svenska handelskammaren och tyska ambassaden i Stockholm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar