fredag 9 februari 2018

eHälsodelegation till Berlin

Bildresultat för berlin

Tillsammans med svensk-tyska handelskammaren arrangerade Swecare en delegationsresa till Berlin med eHälsotema. Bakgrunden till resan är de partnerskap på innovationsområdet mellan Sverige och Tyskland som Angela Merkel och Stefan Löfvén tog initiativ till förra året. eHälsa och digitalisering utsågs till ett av fyra prioriterade områden och ett antal aktiviteter har redan genomförts. Delegationsresan är en konkret aktivitet under den så kallade innovationsplattformen på eHälsoomårdet och som troligtvis, med tanke på det stora intresset, kommer följas av många fler. Syftet var att skapa bättre förståelse för det tyska landskapet vad gäller innovation, eHälsa och digitalisering och belysa olika aspekter och intressenter som spelar nyckelroller i det tyska systemet. Utöver detta ville vi ge de deltagande företagen konkreta tips och kontaktytor för att introducera sina lösningar på den tyska marknaden.

Det kändes som att vi landade ruskigt lägligt mitt i den politiska, tyska hetluften då det samma dag kom besked om att det tyska socialdemokratiska partiet och Angel Merkels CDU äntligen enats om att bilda koalitionsregering. Flera tunga poster går till Socialdemokraterna som varit mycket tveksamma till att ingå koalition med det tidigare regeringspartiet.

 

 
 
 

Delegationen välkomnades till Berlin av andremannen på svenska ambassaden Johan Frisell och hans medarbetare. Ambassaden stod värd för en lunch och bjöd även på introduktion till det aktuella politiska läget och en dragning om vad överenskommelsen mellan de två partierna innebär för Tyskland. Digitaliseringsfrågorna berördes i överenskommelsen och många bedömare tror att det kan innebära ett lyft för frågorna som traditionellt haft svårt att få genomslag i det tyska systemet. En stor tveksamhet till att dela med sig av personuppgifter och data finns bland den tyska befolkningen. På lunchen närvarade även representanter för både Hälsoministeriet och motsvarande tyska näringsdepartementet (Ministry for Economics and Energy) som ansvarar för innovationsfrågor och digitalisering.

Under eftermiddagen besöktes sedan myndigheten German Trade and Invest som gav en presentation och god överblick av det tyska hälso- och sjukvårdssystemet samt eHälsoområdet. De erbjöd också omfattande, konkreta tjänster till svenska företag som är intresserade av att etablera sig i Tyskland vilket lät som mycket förmånligt. Inom myndigheten finns ett helt team som jobbar med hälso- och sjukvård/ life science och vid kontakt dirigeras man till rätt person med expertis på det område man verkar inom. Det tyska sjukvårdssystemet är ett försäkringsbaserat system där det sedan 2015 är obligatoriskt att ingå. Premien baseras på din lön och sedan betalar arbetsgivaren hälften av detta. Personer som av någon anledning inte arbetar samt barn inkluderas utan kostnad. Ca 90 procent av befolkningen ingår i det offentliga försäkringssystemet men över en viss inkomst har du rätt att istället ingå i ett privat än mer förmånligt system. Vad gäller digitalisering ligger den tyska vården inte direkt i framkant, den stora misstänksamheten kring datasäkerhet hos befolkningen ligger bland annat bakom detta. Men det finns en vilja att ändra detta och komma framåt, därav partnerskapet med Sverige. En innovationsfond på 300 miljoner Euro om året skapades också för ett par år sedan för att främja just denna utveckling och i regeringsöverenskommelsen slås fast att detta ska fortsätta även kommande år.

 
 


En av resans höjdpunkter var ett besök på det prestigefulla universitetssjukhuset Charité. Charité grundades någon gång på 1700-talet och är Tysklands, tom Europas, största universitetssjukhus. På Charité visade man upp ett projekt inom telemedicin som beskrivs som ett riktigt flaggskepp. Ca 1500 patienter med hjärtsvikt över hela Tyskland ingår i projektet och kopplas upp mot ett team på fyra läkare och sjuksköterskor. Varje dag genomför de tester i sin hemmiljö som avläses på sjukhuset och på så sätt följer man patienterna på ett helt annat sätt än tidigare. Om några siffror avviker kontaktar man patienten samt om denne glömt att göra sina tester. Resultaten för projektet ser mycket goda ut och inom ett par månader ska en slutrapportering genomföras och i bästa fall metoden att arbeta etableras mer permanent. Men för att det ska ske krävs att försäkringsbolagen som alltså står för kostnaderna ser tydliga ekonomiska fördelar även om fördelarna för patienterna är ganska uppenbara.


 

Utöver detta besökte delegationen även inkubatorn Flying Health, även de med erbjudande om konkret hjälp för företag som är intresserade av den tyska marknaden. Intrycket var att de är kunniga på området och har goda kontaktytor och kunskap om vilka aktörer som kan passa olika typer av företag. I mötet deltog också en representant för en försäkringsgrupp vid namn VDEK. Denna bekräftade trögheten i det tyska systemet men uttryckte också stort intresse för nya lösningar och uppmanade de svenska bolagen att kontakta dem för diskussioner. Delegationen besökte även Ministry for Economics and Energy och fick höra om deras Digital hub initiaitv.

 Sammantaget verkade deltagarna mycket nöjda, insikterna om att den tyska marknaden är komplex men samtidigt den största i Europa och att timingen för eHälsofrågor verkar vara god tar vi med oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar