måndag 27 april 2020

Så svarar Xinix på krisen

Hej Anders Gripenberg på Xinix International. Ni tillverkar bl.a. en effektiv och miljövänlig yt- och handdesinfektion baserad på stabiliserad klordioxid. Vi har hört att ni har reagerat snabbt för att kunna svara på det ökade behovet av desinfektion under coronakrisen.

Berätta, hur har det påverkat er och vad har ni gjort?
Efterfrågan på våra produkter har ökat enormt. Vi lyckades tidigarelägga vår flytt till större produktionslokaler i början av coronakrisen. Det blev lite kaosartat med mycket kvälls- och nattjobb för hantverkarna för att vi skulle kunna producera dagtid. Men alla ställde upp på ett fantastiskt sätt, så på mindre än en vecka var flytten klar till ny produktionslokal med kapacitet på 30.000 liter om dan. Vi har hittills ökat vår produktionskapacitet från 5 till 30 ton/dag, och försäljningen fortsätter öka. Vår planering med lansering mot allmänheten till hösten fick ju också tidigareläggas och idag så har en stor del av våra kunder återkommande försäljning till nya kunder som upptäckt våra produkter nu under coronakrisen. De som använt våra produkter för vattendesinfektion genom åren kände givetvis redan till oss, men alla dessa tiotusentals nya personer som nu börjar köpa handdesinfektion, men även vattendesinfektion istället för vatten i plastflaskor är givetvis en positiv utveckling.

Har ni upplevt några hinder eller problem under utbrottet?
Vi har exporterat stora mängder till Tyskland, så det är inga problem med exporten. Vi har även kunnat importera flaskor – 100.000 flaskor som lastades i Italien på en fredag och kom till oss på måndagen, så som vi ser det är det inga problem med import.


Gällande Sverige så ligger nog problemen organisatoriskt. Vi har ju en mångårig samverkan med MSB men som det verkar nu så har det varit lite kaotiskt gällande inköp. Vi har fått förfrågningar och levererat till kommuner, regioner, företag och direkt till operationskliniker vid sjukhus när läkare tröttnat på att inte veta om de har desinfektionsmedel till nästa dag. Detta är väl något som de ansvariga får ta tag i efter coronakrisen och finna lösningar på. Vi ställer upp och levererar till de som behöver. Vi har tackat nej till flera privata aktörer som enbart varit ute efter att göra snabba klipp och sälja vidare. Vi har ju inte höjt priserna utan ligger kvar på samma nivå som 2019.

Framtidsspaning: Vilken effekt tror du att coronakrisen kommer ha på ert företag på längre sikt?
Det positiva är vetskapen hos allmänheten om vikten av att desinficera sina händer noggrant. Vi har ju fått en fantastisk försäljningsökning som vi givetvis är tacksamma för. Men vi hade hoppats kunna informera läkare och sjuksköterskor om fördelarna med klordioxid under Hygiendagarna 2020 i mars, men de blev dessvärre inställda. Om inte, hade läkare och sköterskor haft en bättre kunskap om varför våra produkter är bättre, billigare, säkrare och det självklara valet. Här har vi fortfarande en del att informera om.


Men det kommer att bli en omställning inom vården till en bättre desinfektion med minskade vårdrelaterade infektioner - som idag dödar 4 personer om dagen i Sverige. Vi måste sluta sprita händerna och sluta använda sprit som desinfektant och övergå till en bättre desinfektion än vad vi har idag, givetvis med våra produkter istället.
Till sist, vilken typ av stöd från Swecare önskar du dig?
Samverkan och medlemskapet i Swecare har öppnat dörrar till andra aktörer som förstått fördelen med våra produkter vilket är väldigt tacksamt. Vi har även fått förfrågningar från flera länder och dess ambassadörer om vi kan leverera till dem, med kontakter förmedlade av Swecare.

Vi håller redan idag på med planering för produktionsenheter utomlands och redan i juni månad är vi igång med den första. Som vi ser det så kommer vårt företag att växa med flera 100% den närmaste tiden, så vi är väldigt tacksamma för det gensvar vi fått genom Swecares organisation.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar