onsdag 6 maj 2020

Så svarar Care to Translate på krisen

Linus Kullänger foto: Pax Engström
Hej Linus Kullänger, läkarstudent från Karolinska institutet och grundare och VD för Care to Translate, den digitala tolkappen för vårdpersonal och patienter.


Berätta, hur har coronavirus-krisen påverkat er och har ni svarat på något särskilt sätt? 
Vi har fått enormt mycket mer att göra. Vi arbetar med att lösa språkbarriärer inom vård och omsorg. Att tydlig och korrekt kommunikation kan vara skillnaden mellan liv och död har inte minst visat sig under coronakrisen, vilket lett till att efterfrågan på det vi gör har ökat dramatiskt. 

Vi anpassade oss snabbt och implementerade ett stöd för att kunna tolka om Covid-19 på 30 språk. Sedan öppnade vi upp vår tolkapp så att alla kunde använda den gratis under den initiala turbulenta omställningen i vården. Antalet nya användare per månad har dubblerats och användningen har ökat med mer än 300%. Våra största marknader utanför Sverige är Turkiet, Tyskland, USA, Afghanistan och Pakistan. Framför allt Turkiet, som står för nästan 30% av alla nya användare.Vi såg även att det fanns ett stort behov hos vårdgivare och myndigheter att översätta information till allmänheten och i och med att vi är experter på verifierade översättningar på 30 språk var det tydligt att vi kunde hjälpa till. Vi började därför t.ex. översätta patientinformation på många språk som delas ut i pappersform till patienter på akutmottagningar. Det var häftigt att se att vi kunde agera så fort, men också att många vårdgivare varit otroligt snabba på bollen med att implementera nya saker.

Hur kan er lösning bidra till en bättre hantering av krisen? 
Det har framgått ganska tydligt att det varit brist på information om Covid-19 på många språk. Det kan vi hjälpa till att lösa. 

Sedan fyller vi en oerhört viktig funktion under coronakrisen i att kunna triagera patienter som inte talar samma språk som vårdpersonalen. Vi hjälper personal att kunna agera snabbare och göra en mycket säkrare bedömning då tolkverksamheten, som i vanliga fall inte har resurser att göra detta fullgott, har varit mer belastad än normalt.

Hur sprider ni er lösning – är det någon skillnad idag mot hur ni gjorde t ex i början av året?
Vi sprider vår lösning i sociala medier. Det vi har sett är att folk har varit mer benägna till att dela våra inlägg och hjälpa oss att nå ut till andra. Vi var redan innan ett bolag som nästan uteslutande jobbar med digital marknadsföring. Det är klart att det nog hjälp oss en hel del, då vi inte behövt ställa om det på grund av krisen.

Har ni upplevt några hinder eller problem under utbrottet – i Sverige eller andra länder?
Det är mycket svårare att få till möten med vård- och omsorgsgivare i och med att de har haft mycket mer att göra. Därför har flera möten skjutits upp några veckor. Men vi har också sett det motsatta: Vi skulle exempelvis komma igång med en större pilot i en svensk region i slutet av april, men på grund av coronautbrottet blev allting tidigarelagt för att de såg det akuta behovet av vår lösning. Denna typ av snabba och lösningsorienterade agerande har vi verkligen imponerats av under de senaste månaderna.

Framtidsspaning: Vilken effekt tror du att coronakrisen kommer ha på ert företag på längre sikt? Positivt och negativt?
Jag är övertygad om att coronakrisen kommer ha en positiv effekt för Care to Translate. Vi ser att problemet vi löser har fått mycket större uppmärksamhet under denna kris och att man har tagit det på allvar. Vi har också under denna kris visat att vi är agila och kan leverera snabbt och hjälpa till där det behövs. 

Till sist, vilken typ av stöd från Swecare önskar du dig?
Vi kommer önska stöd i att få tag i rätt kontakter för att sälja till vårdorganisationer i många av de länder där våra användare finns.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar