fredag 12 maj 2017

Inkommande delegation från Deutscher Bundestag -med rundabordssamtal om ehälsa


Det var ett glatt sällskap av tyska riksdagsledamöter som på torsdagen besökte Sveavägen 63, och det Life Science kluster som residerar på adressen. Rundabordssamtalet skedde i samarbete med Tyska ambassaden i Stockholm, och ambassadens* Patricia Steiners närvaro uppskattades mycket av värdarna.

Samtalen inleddes med en presentation av det svenska sjukvårdssystemet och dess principer av Hans Winberg, tfVD i Swecare, vilket resulterade i en livlig och produktiv debatt.


 


 

Praktiskt och Realistiskt var några nyckelord som lyftes i debatten som kombinerade teori med hur verksamheter bedrivs och beslut tas. Därefter presenterade Nima Jokilaakso om vilka unikiteter som Svensk ehälsa har och visade filmen från kampanjsidan e-healthbysweden för riksdagsledamoterna. Frågeställningar som lyftes kring e-hälsa är de problem som finns kring definitioner/semantik, standarder och reglering kring medicinska appar. Där tyskarna särskilt lyfte upp lösningar med ”digitala autobahn” och vikten utav att Sverige och Tyskland samarbetar för att skapa tydliga regler som är patientsäkra OCH företagsvänliga.

 


Därefter presenterade Jonas Vikman på LIF bland annat om vilken e-recept haft för läkemedelsindustrin och för patienterna, där det fanns stora lärdomar mellan länderna att dela med varandra.

 


Sist men inte minst presenterade Henrik Moberg på Swedish Medtech kring just de regler som idag finns kring medicinska appar och andra e-hälsoprodukter och tjänster som behöver CE-märkning. Slutsatsen från en väldigt produktiv dag var enligt delegationsledaren och riksdagsledamoten Dr. Edgar Franke att de Svensk-Tyska relationerna är starka och att det finns ett stort ömsesidigt värde av fler möten av detta slag. En bra förutsättning för att i praktiken och realiteten skapa affärer helt enkelt!

 


*Vi ursäktar tryckfelsnisse som smög in i texten och förtydligar att ambassadrådet har lång erfarenhet av sociala frågor.
 

 

måndag 8 maj 2017

Inkommande delegation från Jiangsu Province - pharma och medtech

Idag har vi haft besök av en inkommande delegation från Jiangsu provinsen, bl a några av de representanter från Handelskammaren som vi träffade under vårt besök i slutet av mars. Roligt att kunna återgälda dem med bra möten på hemmaplan!Delegationen i övrigt bestod bl a av ordföranden för Nanjing Pharmaceutical Association, tre läkemedelsbolag, ett par inom medtech, e-hälsa och utbildning respektive logistik, totalt sett 14 personer. Alla var intresserade att komma i kontakt med svenska företag, för möjliga samarbeten, distribution och import.

På förmiddagen ordnade vi ett möte tillsammans med Nordic China Healthcare Solutions, med presentationer från 8 svenska aktörer och företag. Alla i delegationen var intresserad, och det utbyttes visitkort åt höger och vänster i pausen.Efter lunch höll Bengt Mattson, LIF, en mycket uppskattad presentation om miljö, hälsa och säkerhet i läkemedelsbranschens hela värdekedja. Bengt pekade på läkemedelsindustrin är global, som måste arbeta med globala standards världen över, och att detta är enda sättet om man vill kunna samarbeta över landsgränser. Han pratade också om de stora läkemedelsföretagens gemensamma roadmap för antibiotikaresistens, som går ut på att minska utsläpp från tillverkning, förskrivning endast i nödvändiga fall och behovet av fokus på bra diagnostik och bra vaccinationsprogram.


torsdag 4 maj 2017

Kurdistans hälsominister på besök i Sverige

Förra torsdagen började ett fullpackat program för KRG (Kurdistan Regional Government, Irak) hälsominister Dr. Rekawt H Rashid Karim.
Inledningsvis gavs information på Socialdepartementet av Niclas Jacobson om hur Sveriges hälso- och sjukvårds system är uppbyggt med landsting och kommuner. Sverige har en lång och nära relation med KRG och besöket grundades på en inbjudan av minister Gabriel Wikström. KRG står i dagsläget inför stora utmaningar som sjunkande oljepriser, krig mot IS och ett stort antal IDP (international displaced persons) till följd av oroligheterna i Syrien bland annat, vilket har utökat befolkning från 5 miljoner med ytterligare 30 %. Varje enskild av dessa punkter har givetvis påverkan på deras möjligheter till att ge vård till sin befolkning.I hög utsträckning är det trauma vård som ges till deras patienter som sedan har stora behov av rehabilitering. Möte nummer två var då passande på Spinalis där de hade glädjen att träffa Claes Hulting som startat och driver Spinalis. En levande förebild för många inte minst för andra i hans situation med ryggmärgsskador. Claes arbete inspirerade och imponerade på våra besökare och gav dem hopp om att man med bra rehabilitering och goda exempel kan ge livet tillbaka till många av de unga män som kommit hem skadade från kriget utan livsglädje.Näst på tur var möte med Melvin Samson på Karolinska där våra besökare fick presenterat för sig hur man planerar vården på sjukhuset och även fick en rundtur.Vi besökte sedan Socialstyrelsen där vi bland annat träffade generaldirektör Olivia Wigzell och fick presenterat hur deras arbete är uppbyggt och vilka frågor de ansvarar för på nationell nivå. Socialstyrelsens långa historia från 1600-talet imponerade på besökarna.

Dagens sista programpunkt var att träffa Myndigheten för Delaktighet (MFD) där generaldirektör Malin Ekman Aldén tog emot tillsammans med kollegor. De beskrev sitt ansvarsområde och breda uppdrag. MFD ska till exempel både försäkra att den äldre delen av vår befolkning har tillgång till det dem behöver samt säkerställa att grupper i vårt samhälle såsom barn inte utsätts för utanförskap på grund av funktionsnedsättning eller liknande men även att de är involverade vid nybyggen.
Dag nummer två träffade de bland annat Statssekreterare Agneta Karlsson, följt av möte med Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör. Johan beskrev hur de på nationell nivå bland annat bevakar incidens och prevalens av olika sjukdomar och hur vi i Sverige arbetar preventivt för att förhindra att till exempel livsstilssjukdomar bryter ut. Det görs bland annat genom att möjligheterna till fysisk aktivitet och vardagsmotion såsom cykling möjliggörs med cykelbanor.Vi hade även glädjen att bjuda in till ett rundabordssamtal för Swecares medlemsbolag där ministern presenterade Kurdistans hälso- och sjukvårdssystem och hur det är uppbyggt. Bolagen fick dsedan möjlighet att presentera sina lösningar och erfarenheter av arbete i regionen. Man var från kurdiskt håll mycket intresserade av att höra hur de svenska bolagen kunde erbjuda finansieringslösningar till sina produkter och tjänster.

Swecare är tacksamma för ett bra samarbete med Shorsh Kadir Rahem och Alan Abdullah på KRG representationen här i Stockholm och Socialdepartementet.

tisdag 2 maj 2017

Tydligare nordisk närvaro på nordens mest kompletta mässa för e-hälsa

Årets Vitalis på Svenska Mässan i Göteborg, var en välbesökt klassiker men bjöd även på nya koncept som Intelligent Hospital Pavilion (som där man kunde få guidade turer i uppkopplade vårdmiljöer med uppbyggda patientrum).


Bland partners fanns flertalet utav våra nordiska systerorganisationer och partners såsom Healthcare Denmark, Innovasjon Norge, Oslo Medtech, och även HealthSPA som samma datum arrangerade nordens största e-hälsostartup och innovations event Upgraded Life Festival i Helsingfors. Det är spännande hur dessa två möten kompletterar varandra. Vitalis har ju på sistone riktat sig mer mot kommunal e-hälsa, välfärdsteknologi vilket förstärktes av årets tema på äldreomsorg medan Upgraded Life Festival eller ”ULFFI” som den kallas är mer orienterad mot personalized healthcare, och personlig hälsa, där teknik och datahantering-och delning är centralt.

Självklart fanns möjliggörarna dvs. Inera, SKL och eHälsomyndigheten för att datahantering-och delning funkar på plats centralt på Vitalis med ett eget intressant program. De två sistnämnda är ju även huvudmän för den handlingsplan för ”Vision e-hälsa 2025” som innebär att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på e-hälsa. Under Vitalis delades priset eHealth Award ut till Coala Life för att uppmärksamma de fantastiska e-hälsoinnovationer som finns i Sverige idag i linje med visionen. Stort Grattis säger vi!Självklart var vi inte sena med vårt eget bidrag till visionen, och lanserade kampanjsidan E-health by Sweden under Vitalis där dessa svenska e-hälsoinnovationer presenteras till världen, för ett konkurrenskraftigt starkt nordiskt alternativ. Det största priset för oss, bolagen och Sverige är utökad export och internationalisering av svensk e-hälsa.
Inom 24 h från lanseringen hade över 3000 personer varit inne, det är bara början.

fredag 28 april 2017

Ett Årsmöte. En vinnare. Och en berättelse om en ambition att alla ska inkluderas och allt ska vara inkluderat!

Så har Swecares årsmöte passerat. Kibion från Uppsala fick motta årets Swecare Export Award och vi är glada att vår plattform varit instrumentell företagets internationaliseringsprocess. Och glada att ha en så värdig pristagare – grattis!Inbjudna talare till årsmöteskonferensen var Björn Lysell, fd Kontraspionaget på Säkerhetspolisen som berättade hur industrispionage går till och vilket stöd man inte kan få från staten och James Chappell från Digital Shadows som gjort sig känd inom cyberhot världen med att adressera att de här frågorna måste prioriteras NU!
Flera deltagare på mötet kommenterade att årsmöten kan vara träiga och väldigt formalistiska, men hos Swecare andas det kreativitet och öppenhet i en skön blandning. Och det är en anda vi alltid arbetar i såväl med alla medlemmar som bland oss som finns på kansliet. Det ska vara roligt att komma till Swecare! Anledningen till det är att vi arbetar med viktiga områden av samhället i väldigt komplexa processer. Då krävs det att vi som samarbetande organisationer med olika uppgifter och mål inte tar oss själva på för stort allvar, utan alltid är seriösa med att göra vårt absolut bästa i mötet mellan oss själva och på utlandsarenan.Under det formella årsmötet lämnade Karin Johansson, VD Svensk Handel över stafettpinnen till Swecares nyinvalda ordförande, Vivianne Macdisi, Regionråd Uppsala även Ordf i sjukhusstyrelsen och Ordf i hälsosjukvårds/FoU utskottet som vi ser fram emot att lära känna bättre!

Hans Winberg, tf VD talade om de grundläggande värderingar vi har i vår svenska vardag – in Sweden we have a system – som faktiskt bär hela vägen ut på andra marknader. Generositet i en ambition att alla ska inkluderas och allt ska vara inkluderat. Nyfikenhet genom att alla ska erbjudas bästa tänkbara vård och omsorg. Kvalitet i varje led så att vi upprätthåller säkerhet och alltid gör rätt saker. Slutligen effektivitet för bästa resurshushållning. Det är inte så att vi svarar upp mot dessa ibland motstridiga värden helt och hållet, men lyckas vi balansera dem så är det i sig en drivkraft framåt mot att bli lite bättre varje dag.


Och lite bättre varje dag ska även Swecare bli. Vi kommer under året att arbeta med vår roll som länk mellan policy och verksamheter. Detta för att skapa bättre grogrund för att komma till fler avslut i våra bi- och multilaterala relationer. Och att vi för fram rätt argument på rätt nivå i de system vi möter och blir mötta av.

Snart fyller Swecare 40 och det är ju en ålder där kreativitet och nyfikenhet kan paras med en klädsam mognad och smartness. Så ska Swecare fortsätta utvecklas för att skapa en livskraftig life science-export och bidra till livskraftiga hälso- och sjukvårdssystem!torsdag 27 april 2017

Möte med representanter för hälsoministeriet i Vietnam

Först ut bland dagens Swecare-händelser var ett seminarium för våra medlemmar med representanter från hälsosektorn i Vietnam, främst från hälsoministeriet på nationell och regional nivå. Delegationen har varit i Sverige i snart två veckor, för en kurs om svensk hälso- och sjukvård, anordnat av SIPU International/FCG Sweden. Programmet har varit mycket innehållsrikt och täckt de flesta delar av vårt hälso- o sjukvårdssystem. Idag är sista dagen och då passar det bra att träffa Swecares medlemmar, för att höra om lösningar som kan bidra till hög kvalitet, effektivitet och kostnadsmedvetenhet i Vietnam.Efter en introduktion till delegationen, visade vi den nya filmen e-healthbysweden. Bland företagen var Brighter först ut, där Henrik Norström presenterade deras lösning för diabetiker, Actiste.


Oliver Namin från Min doktor berättade om deras virtuella vårdcentral, som hittills tagit emot 100.000 patienter i Sverige. Lösningen kan lätt anpassas till andra länder bl a tack vare att man alltid använder lokala läkare. Båda presentationer rönte stort intresse med väldigt många frågor, vilket även gällde övriga presentationer. Helseplans VD Marie Öberg-Lindevall visade på de tjänster de kan bidra med, såsom utbildning i bl a patientsäkerhet, benchmarking mellan kliniker, radiologisk-analys och sjukhusplanering. Sist ut bland företagen var vår nya medlem Trionara, som erbjuder en mångsidig monitor för ambulans- och akutsjukvården, som kan föra över data och samtal till mottagande läkare så att behandling kan påbörjas direkt. Abbas Bafkar höll i den presentationen.Karolinska Institutet har sedan många år ett samarbete med Vietnam, med utbildning av hittills 52 PhD studenter bara i Hanoi. Professor Vinod Diwan har varit involverad i detta samarbete sedan 1993, så han berättade mer om detta, och fick många igenkännande nickar från den vietnamesiska publiken. Till sist hade vi Ebba Hult från Business Sweden. Det finns ju ett kontor i Hanoi, som står redo att hjälpa både den svenska och den vietnamesiska sidan till kontakter, samarbeten och affärer. 

Det var väldigt trevligt att få möjlighet att vara med och anordna detta seminarium och att träffa den väldigt intresserade och frågvisa gruppen, så vi riktar förstås också tack till Jamie på SIPU!

fredag 21 april 2017

Botten-upp perspektivet behövs för att bli Bäst i Världen 2025 på e-Hälsa

På Torsdag morgonen 20 April möttes tjugotalet medlemsbolag, experter för en workshop med några av huvudmännen för den handlingsplan som finns för Vision 2025 som regeringen tagit fram.

Morgonen inleddes utav en presentation av Karina Tellinger från SKL som beskrev målbilden för handlingsplanen och strukturen och processen för hur arbetet framöver ska ske mellan huvudmännen och de olika rådsfunktioner där även internationalisering och omvärldsbevakning ingår. Efter en åsiktsfylld och dynamisk debatt som följde kunde det sammanfattas att utgångspunkten för bättre koordinering mellan huvudmännen är önskvärt men att större förankring nedåt i verksamheterna vore önskvärt och att ett botten-upp perspektiv behövs för att lyfta på de aspekter som rör bolagen och experterna.


Även om en stor del av workshopen gick åt att diskutera det svenska vårdsystemets tillkortakommanden för att kunna ta till sig ny teknik, nya processer men framför allt förändras som organisation så var detta med utgångspunkten att dessa är nödvändigheter och att en svensk hemma marknad är en grundförutsättning för att kunna exportera och göra internationaliseringssatsningar.Detta blev en bra brygga för Jean-Luc af Geijerstam och Rebecca Törnqvist från e-Hälsomyndigheten att prata om de områden där man lyckats väl med nationell och europeisk samordning, såsom e-recept. Det framkom tydligt av deltagarna att det fanns ett behov av fler liknande nationellt styrda systemförbättringar som rör annat än de områden som berörs i handlingsplanen såsom semantik, standarder och juridik. Frågeställningarna handlade till en del om vad konstitutionen tillåter kontra vilken frihet och ledarskap till nationellstyrning behövs. Stämningen präglades från alltifrån besvikelse kring omfattningen och bristen på allokerade resurser till en optimism om att använda målbilden och handlingsplanen som ett verktyg för att åstadkomma förändring genom egna initiativ och att bli bättre och tydligare kravställare mot huvudmännen.
Slutligen visades ett konkret exempel på hur organisationer med olika syfte och intressen ändå kan samarbeta för ett gemensamt mål genom filmvisning utav ett marknadsföringsmaterial som Swecare och dussinet medlemsbolag tillsammans framtagit och finansierat och som ligger på ehealthbysweden.se