måndag 16 oktober 2017

Då far vi Karl-Oskar, då far vi till Amerikat!

Onsdag eftermiddag 11 oktober samlades en blandad grupp bolag för ett seminarium om vad som är viktigt att tänka på när man vill in på den amerikanska marknaden. För några bolag var frågeställningen extra angelägen och relevant då de under året deltagit i EU-programmet CB Health Access till fjärran marknader. Där de fått stöd och coachning på Svenskt håll av Swedish Medtech och SWECARE, och via den lettiska partnern i detta centralbaltiska program en marknadscoach i USA, vilket då i programmet ska kulminera i en resa för medverkande bolag till Philadelphia, PA i slutet av oktober.
Så efter en praktisk genomgång inför resan med de bolag som förberett sig för resan och en maning att lämna jante-mentaliteten hemma, så berättade Kevin Chambers och Tuula Ahlström på Amerikanska ambassaden om SelectUSA- programmet, vilket stöd som finns att hämta och vilka användbara verktyg som finns på hemsidan såsom klusterkartor och detaljerad statistik som kan vara till stor nytta inför investeringen att lansera i USA.

Därefter presenterade Lennart Almstedt sina erfarenheter från Go to Market USA, och vikten av att se lanseringen i USA som flera etapper där en viktig lärdom är att det är relativt enkelt att få igång viss verksamhet i USA men att det stora problemet är att skala verksamheten. För att kunna vara beredd så är det värt att inse att varje etapp är viktig och att olika verktyg tillsammans med metoder såsom lean-startup, är hjälpsamt. Vidare bör man inse att det är viktigt att engagera experter och partners på flera nivåer och i flera etapper så att den hjälpen tar en vidare i processen.

Efter att få flertalet praktiska tips av Lennart var det dags att diskutera ersättningssystemet, då detta är en central del att förstå för att lyckas i det stora landet i väster. Mary Scheuermann, använde sin presentation till att lyfta hur Affordable Care Act, ACA eller ”Obamacare” som den kallas i folkmun, fler former av ersättningsmodeller. Där målet är minska andelen av ”fee-for-service”-modellen som dominerar på marknaden. I en kommentar kring huruvida dessa mer resultat-orienterade och preventiva-modellerna kommer försvinna ifall ACA, ersätts så var svaret att det finns en bipartisan enighet att dessa ersättningsmodeller kommer finnas kvar, och en eventuell ny reform snarare vill garantera ”friheten” att inte ha en sjukvårdsförsäkring, och friheten att skattemedel inte ska gå till välfärdsprojekt.  En slutsats, var att det finns ett stort antal aktörer på marknaden som de svenska bolagen kan ha som kunder.
Så om två veckor åker nästa svenska ”landslag” för att gräva guld i USA…
...to be continued.

fredag 13 oktober 2017

Tillbaka efter mammaledighet!

Nu avslutar jag snart min andra vecka på kontoret efter en frånvaro på nästan nio månader. Lustigt hur det som var en sådan vardag och rutin plötsligt kan kännas så förvirrat och nytt och spännande. Det har varit roligt att göra något helt annat, man får helt klart perspektiv på tillvaron när man tillbringar det mesta av tiden med en bäbis, men det känns också otroligt roligt att vara tillbaka och att få gå iväg varje morgon till kollegor och lite mer för hjärnan utmanande uppgifter. Helt klart rikare på erfarenhet, förutom att föräldraskapet i sig ger perspektiv, så fick vi tillbringa fem veckor på neonatalen på Karolinska sjukhuset Huddinge då barnet kom två månader tidigt. Det känns skönt att kunna säga att allt fungerade otroligt bra och att man bara blir genuint imponerad av både vården och alla de som jobbade där. Jag kommer inte skämmas nästa gång vi är ute i världen och talar om den svenska sjukvården, i synnerhet på det området.Nio månader går ganska fort, men det känns också som det hänt mycket. Verksamheten har verkligen inte gått på sparlåga utan medarbetarna med Hans Winberg i spetsen, verkar ha ångat på för fullt med resor och aktiviteter på hemmaplan. Runt omkring oss har det också hänt ett och annat, vi har haft byte av minister och Annika Strandhäll var den som välkomnade Swecares alla VD:ar till mingel i Rosenbad i slutet av september. Swecare fick också en ny ordförande i april, Vivianne Macdisi, regionråd i Uppsala. Vivianne har gått in i rollen med full kraft och tillför massor med energi och viktiga perspektiv utifrån sin roll i landstingspolitiken. Hon har redan hunnit hålla två styrelsemöten och träffat en rad av medlemsbolagen.

En spännande blandning av personer i första mötet i Team Sweden Care and Health

I onsdags var det också dags för uppstarten och lanseringen av Team Sweden Care and Health, regeringens initiativ för att ytterligare stärka främjandet på vårt område. När exportstrategin lanserades för ett par år sedan lanserades även begreppet Team Sweden. Grupper har bildats på en rad områden (Smart Cities, livsmedel mm) och även geografisk platser (Kina, Indien, Brasilien). Team Sweden Care and Health utgår från Swecares verksamhet och består av Swecares styrelse kompletterad med de mest relevanta myndigheterna på området. Gruppen bjuds in till möten på hög nivå två gånger om året. Mötet i onsdags leddes av statssekreterarna Agneta Karlsson och Madeleine Harby Samuelsson. Oscar Stenström, statssekreterare för Handelsminister Ann Linde, deltog också. Diskussionerna gick heta och nu inleds arbetet med att ta fram konkreta förslag för hur Team Sweden-gruppen ska arbeta.

Mycket på gång med andra ord och jag hoppas att få se er alla under hösten i olika sammanhang! 

torsdag 5 oktober 2017

Rysk sjukvård i behov utav svenska lösningar

På torsdag morgonen 5 oktober möttes tiotalet medlemsbolag för ett seminarium om affärsmöjligheter i Ryssland.

Morgonen inleddes utav en bakgrund till Swecares tidigare satsningar i Ryssland av Nima Jokilaakso, samt de aktiviteter som på sistone skett från offentligt håll, även om relationen fortfarande är ansträngd.  Efter en tour-de-table presenterade Per-Olof Egli från Thriatlon som beskrev hur den ryska sjukvårdens situation, hur rysk ekonomi utvecklats och vilka effekter sanktionerna haft. En viktig presentation då det ofta upplevs finnas en brist på kunskap kring hur behov och företagssituationen i Ryssland är idag, då det ofta överskuggas av den politiska debatten i Sverige. Där andra europeiska länder aktivt söker affärer på marknaden medan den svenska närvaron på marknaden är relativt liten.
Eurasian Economic Union, ett frihandelsavtal i regionen som har likheter med NAFTA diskuterades. För affärer inom sjukvården behövs federalt accept men avtalen sker mer på regionnivå (totalt 85 st), stor variation av typ av regioner finns (med egna hälsovårdsministerier), vilket självstyre man har och ekonomisk kapacitet. Målen från PM Medvedev är att öka folkhälsan, öka läkarkårens kompetens och antal, och höja kvaliteten i vårdens organisation togs upp. Samt vilka möjligheter de planer på förbättrad kundservice och renlighet i vården kan ha för svenska bolag.
Ryssland har fler sjukhussängar (82) och läkare (46) per 1000 innevånare än OECD snittet på ca 60 respektive 30, vilket är nästan 4 ggr fler sängplatser men ungefär lika många läkare som i Sverige. Ändå finns önskemål om att öka kvantitet och kvalitet. Den egna produktionen av läkemedel och medicintekniska produkter och tjänster står man själv för 4/5 av kvantiteten men enbart 1/5 av värdet, vilket betyder att man massproducerar de billigare varorna medan man importerar de dyrare från utlandet. Det mesta av importen är från EU, men fördelat på land är Kina, Tyskland och USA de största exportörerna till Ryssland.  Det finns enorma behov för eHälsa i Ryssland, särskilt de mindre befolkade delarna, men man ligger efter i utvecklingen och nödvändig IT-infrastruktur saknas, och lagstiftningen har länge varit eftersatt på området (precis som i resten av världen). Spännande nog räknar man med att till 2025 ha fått fram en e-hälsoinfrastruktur på federal och regional nivå. Ett perfekt läge att utvärdera vår egen eHälsovision och jämföra helt enkelt!
Beträffande sanktionerna mot Ryssland som såklart är en hetpotatis i diskussioner, så gäller de främst inom vapen och-oljesektorerna och har ingen inverkan på hälsovårdssektorns import-och export. Rysslands motsanktioner har främst varit mot livsmedelsimport från EU och USA. Importsubstitueringen har däremot slagit mot flertalet bruncher, där man i första hand på federala och regionala inköp främst ska handla inhemskt. Dock med de undantag som finns för unika produkter och om produktionen och tjänsten har en del i värdekedjan i landet så påverkas man inte av importsubstitueringen i så hög grad som det ofta uttrycks. Lokaliseringen är definitivt en drivkraft även inom privata sektorn, men inget formellt hinder finns.  Vid lokaliserings situationen kommer även utländska ägare behandlas som en inhemsk då man ser positivt på investeringar i landet. Medicinsk teknik är vid sidan av bilindustrin påverkad av lokaliserings driv, men ju mer högteknologisk lösningen är desto större driv för att importera utifrån, vilket är positivt för vissa svenska företag men kan vara ett hinder för andra.

Sammanfattningsvis, så är behoven på svenska lösningar stort, men det finns även hinder såsom importsubstituering, lokalisering, bristande infrastruktur och endemisk korruption. Vi var dock överens om att marknaden är för stor och nära för att ignorera.
До свида́ния!

onsdag 4 oktober 2017

Triple helix-tänk i Tysk-Svenskt rundabordssamtal om Digitaliseringsstrategier

Initiativet att träffas kom från Charité universitetssjukhus i Berlin och Karolinska Institutet, KI samt Karolinska Universitetssjukhuset, KS. Dessa välkända och anrika institutioner har hittills erhållit 11 respektive 4 nobelpris i fysiologi eller medicin, och delar en liknande historia med koppling till de militära reformerna, standardiseringarna och utbildningen av fältskärarna under Fredrik den Stores tid. Temat var digitaliseringsstrategier och eftersom universitetssjukhusen inte existerar frikopplade från övriga samhället var det viktigt att i rundabordssamtalen lyfta in fler svenska och tyska partners.
Våra vänner på Business Sweden hade arrangerat programmet i Berlin, där förutom redan nämnda organisationer, representanter från svenska och tyska myndigheter och industrirepresentanter deltog. Efter ett antal presentationer om processer och initiativ på Nya Karolinska Sjukhuset, NKS och Charité hade redovisats diskuterades inom vilka områden som Sverige och Tyskland har värde av ett utbyte och vilka projekt man skulle kunna börja med.

Centrala teman för utbyte var 1) att finna ett harmoniserat regelverk som är anpassat för snabba förändringar och agilt, kontra ett som är säkert och robust utefter de behov för säkerhet vs snabbhet som behövs, 2) Att finna minimum standarder för datahantering som förenklar dataöverföring mellan universitetssjukhus och länder dvs. interoperabilitets-frågor, såsom e-recept (som e-Hälsomyndigheten arbetar med) men även hälsodata i de fall man har högspecialiserad vård på annan ort så kallade centers-of-excellens, dvs. tjänsteexport frågor och slutligen 3) hur man genom bibehållen kvalitetssäkring såsom kvalitetsregister ska kommunicera värdet faktabaserat till medborgarna, vilket särskilt är ett område som de tyska representanterna tyckte att de kunde lära av Sverige.
Därefter arrangerades seminarier på Berlins medicinhistoriska museum (på tyska) om Nobelpriset med anledning av utdelningen av medicinpriset, och kvällen avslutades med en reception på ambassadörens residens där de långa och starka relationerna mellan länderna diskuterades.

En stark grund för ökat utbyte helt enkelt som kommer följas upp med rundabordssamtal i Sverige mellan de närvarande samt med hjälp av tysk-svenska handelskammaren och tyska ambassaden i Stockholm.

fredag 29 september 2017

Central Baltic Health Access trip to India - Sept 2017

Key takeaways


1. You have to be excited to be there. If being in India does not make you happy then it will be very hard to motivate yourself and your team to invest time and money necessary to succeed in the Indian market. Two of the participants woke up at 2am to visit the Taj Mahal from Delhi (+3hrs one-way by car) before their 11am meetings with agencies and distributors. This passion speaks for itself, and the Indian counterparts are much more likely to go an extra mile (in this case quite literally) if you show that you are doing so yourself.

2. A physical presence is extremely important. Most people will actually want to meet you first and then take it from there. If, in the Swedish manner, you try to book meeting weeks in advance with a set agenda, the response is unlikely to be overwhelming. One of our Swedish delegates was so concerned with what she saw as a lack of planning that she "almost didn't come, [...] but there were so many good meetings that were unprepared!" She booked her ticket days before this CBHA trip and was not disappointed.

3. When your extremely talented and dedicated local coach tells you to take an Indian SIM card, listen to him. I regretted not having taken an old phone with me as many of my texts did not go through and data connectivity was patchy at best. There was no WiFi at the conference venue which made it difficult to follow-up and set-up meetings with the leads one had just met, an Indian number would have made life much easier.

4. Use Whatsapp - one of the representatives of a government regulatory body said that he is unlikely to ever answer an email as he is constantly running between meetings and stuck in traffic (many official domains are inaccessible on the mobile). Get potential partners' mobile numbers and use them.


About the trip


The third installment of the Central Baltic Health Access project consisted of three days in Delhi and two days in Bengaluru over the third week in September. The sheer variety of meetings we managed to fit into these few days is nothing short of impressive. For this we have Sachin Gaur and his team at InnovatioCuris to thank. I believe I speak for all participants - six from Sweden, five from Estonia, and four from Finland - when I say that it was a productive trip. Company mission reviews have started to come in and we will book in coaching meetings over the next few weeks in order to ensure follow-up, but the general feeling, even after two days in Delhi, was that many promising connections have been made - with distributors, clinics, hospitals, start-ups, research institutes, regulatory agencies.
We were also privileged to have hands-on support from both the Estonian and Swedish Embassies in Delhi. The Ambassadors spent a considerable amount of time with the companies, in order to understand the needs, challenges, and expectations of each representative. This type of local support is key for success in foreign markets. In fact Swecare is already in talks with the Embassy, Business Sweden, InnovatioCuris, Confederation of Indian Industry (CII), and Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) to explore the option of making this type of business-focused trips a regular event. If you are interested in this form of deep engagement, do let us know!


Participants:


Representative name
Organization
Dr. Jaanus Pikani
Documental, Estonia
Ms. Piia Vettik-Leemet
Tartu Biotechnology Park, Estonia
Mr. Jan Erik Hedborg
ApiRays, Sweden
Mr. Priit Aigro
Smart Do, Estonia
Ms. Maarika Merirand
Tehnopol, Estonia
Dr. Pieter Spee
Fibrotx, Estonia
Ms. Malin Hollmark
Swedish Medtech, Sweden
Ms. Shampa Bari
Swecare, Sweden
Mr. Hakan Jideus
Predicare, Sweden
Mr. Pavan Asalapuram
Empe diagnostics, Sweden
Ms. Caroline Danielson
RenaPharma, Sweden
Mr. Joonas Ihalainen
iCare, Finland
Mr. Tero Karhi
Turku Science Park, Finland
Dr. Katja Heikkinen
Turku AMK, Finland
Ms. Marjatta Häsänen
Turku AMK, Finland


Food for thought


Before signing off, I leave you with some few points I have pondering over since the trip.

- If the diagnostic test costs more than the 'cure,' often antibiotics, wouldn't you too just take the latter?
- How to tackle the aging challenge, which the Indian healthcare system is only now coming to see as a threat?
- Can our products be price-competitive when there is such heavy tax imposed on imports into India? Is manufacturing there a viable option?
- When it comes to product tests, must the companies fund the research themselves, or are there easily available funds in Sweden? The Indian research agencies have such funds for the work being done on their end but cannot finance the Swedish engagement, making the PPP project less tenable.

torsdag 21 september 2017

Inget nytt på västfronten när möjligheterna på Tyska e-hälsomarknaden diskuterades?


Det var nästintill fullsatt när Tysk-Svenska handelskammaren bjudit in till frukostseminarium om e-hälsomarknaden i Tyskland. Marknaden är onekligen en av världens största även inom e-hälsa och stor kapacitet för vidare tillväxt finns då en stor del av administrationen och kommunikationen inom och mellan vården sker analogt. Vidare är landet känt för tillgängligheten och den besöks-orienterade relationen mellan läkare och patient, som är uppskattad men inte ekonomiskt hållbar.


Dock finns det flera fallgropar för svenska e-hälsoföretag som är välkända och lyftes under seminariet såsom rigida lagar kring integritet och datahantering, som försvårar för utländska bolag att etablera sig, utöver den klassiska ”komplexiteten” som de flesta länder har som unicitet. Dessa inträdesbarriärer anses vara ett av skälen till att bolag ofta väntar lite med sin Tysklands-introduktion, men måste det vara så?


Markus Müschenich från Flying Health Incubator i Berlin, lyfte att det faktiskt finns aktörer som både har goda incitament, kapacitet och kapital att anamma den nya tekniken; nämligen försäkringsbolagen, vilket det är krav på att inskriven hos för att kunna arbeta och studera i landet. Där exempel såsom Allianz lyftes som en aktiv intressent i att se till att innovationer används förebyggande, inte för att detta var några nyheter heller. Det var ändå bra att påminnas om att tyska läkarkåren inte alls är så teknikfientlig såsom ofta förenklat påstås, när exemplet med Patientus lyftes och att problematiken ofta snarare handlar om ersättningssystem (varvid publiken nickade i stor igenkänning till hur debatten går här hemma).

En annan välkänd problematik som vi delar på hemmaplan var den kring standarder och interoperabilitet som Dan Nilsson, standardiseringschef för vård och omsorg på SIS lyfte upp och att det är ett område där Tyskland och Sverige skulle ha mycket att vinna på bilateralt samarbete.  Det riktigt spännande och nya vad gäller den tyska e-hälsomarknaden är att det nu finns ett stort intresse från båda länderna att närma sig varandra och identifiera områden för samarbete för att snabba på digitaliseringen och innovationsupptagningen i Sverige och Tyskland.
German-Swedish Tech Forum var ett utav de exempel på nya initiativ som kan göra industrin i båda länderna mer internationellt konkurrenskraftig. Här finns en stor potential att nyttja de långa och goda relationerna länderna emellan och den tradition av handel och kunskapsutbyte som skapat välfärd för bägge länders medborgare. Så det är med spänning och tilltro som vi kommer följa och bidra till de gemensamma ansträngningar som görs för att revitalisera utvecklingen inom området e-hälsa.


torsdag 14 september 2017

Business Mission till Kampala med CB Health Access


Nu har vi hunnit pusta ut och komma i kapp efter hektiska dagar i Kampala. Swecare är partner i ett EU-finansierat projekt, Central Baltic Health Access to Distant Markets (CBHA), där varje partners i Estland, Finland, Lettland och Sverige valt en avlägsen marknad var. För företag som antagits till programmet ingår coachning på hemmaplan och av en lokal coach samt en "business mission" till resp. land. Eftersom Swecare har ett gott samarbete med Uganda Healthcare Federation valde vi Uganda.

UHF är en branschorganisation för privata hälso- och sjukvårdsaktörer, och en del av East Africa Healthcare Federation. De har många och goda kontakter i landet, inte bara i den privata sektorn - som är mycket stor i landet och står för 60% procent av hälso- och sjukvården, utan även i den offentliga sektorn och akademin. På så sätt är de en perfekt partner till Swecare! Den lokala coachningen har skötts av Mark Achola, med många års erfarenhet av affärsutveckling och av hälso- och sjukvårdsmarknaden i Östafrika.
 
Glada delegater och representanter från Uganda Healthcare Federation

Nåväl, i resan deltog fyra svenska företag och två finska nämligen Bactiguard, MedCard Apps, Pansanté, Seedoo och Ikare och Turku University of Applied Science. Dessutom var representanter för projektkoordinatorn i Estland med oss. På programmet stod studiebesök på bl a Joint Medical Stores, en not-for-profit organisation som erbjuder inköp, distribution samt service och underhåll; Ernest Cook Ultrasound Research and Education Institute; Kampala Imaging Center sist på eftermiddagen Uganda Healthcare Marketing Group som jobbar med folkhälsa, supply chain och franchising av kvalitetssäkrade s.k. Good Life Clinics över hela landet.

På JMS stora centrallager

Tisdagen omfattade den viktigaste delen i hela besöket, nämligen en konferens med stor uppslutning från den ugandiska sidan. Totalt var vi 120 deltagare som lyssnade till inledning av UHF:s styrelseordförande Dr. Mugisha, följt av Ms Evelyn Gitonga från PharmAccess’ stiftelse Medical Credit Fund. Hon pratade om utmaningarna med att finansiera sin verksamhet och vad man som företagare inom hälso- och sjukvård bör tänka på innan man fattar ett investeringsbeslut. Medical Credit Fund, som finns i Östafrika och är ett ”financial access supply chain company” för små- och medelstora sjukvårdsföretag.


Hälsningar från alla deltagarna i tisdagens konferens!

Efter presentationer från projektpartnerna var scenen öppen för företagen att presentera sina lösningar. Det uppstod stort intresse och under eftermiddagens match-making ringlade köerna stundtals långa för att diskutera vidare med företagen. På kvällen hade vi en trevlig middag med personer från UHF:s styrelse, Anna-Maria Olsson från Svenska ambassaden i Kampala och Daniel Okello från Public Health Directorate på Kampala Capital City Authority.

Den tredje dagen ägnades åt fler studiebesök, där International Hospital Kampala var först ut. Swecare har besökt sjukhuset, som räknas bland de absolut främsta i landet, flera gånger, så det var roligt att träffa dem igen. Företagen fick enskilda möten med ledningen, och vi fick också en intressant rundtur.

Delegationen besöker International Hospital Kampala och Col. Bhagat, VD
 
Vi besökte också ett par andra, lite mindre sjukhus som varvades med separata uppföljningsbesök för företagen.

Vi fick titta in i operationssalen på Mukwaya Hospital

På kvällen hölls en avslutande middag, där vi konstaterades att programmet var välplanerat, gav många kontaktytor till hälso- och sjukvårdssektorn och att intresset för företagens lösningar var mycket stort. De flesta företagen erkände att de haft ganska låga förväntningar, men att intresse och antalet konkreta deals med råge överträffade det förväntade. Genom CBHA programmet kommer Swecare och coach Mark stötta företagen i uppföljningen av kontakter och satsning mot den ugandiska marknaden. Vi vet förstås att det tar lång tid, men hoppas på goda affärer för alla företagen!

Vacker vy från Mengo Hospital