fredag 2 december 2016

Norra Europas teknikmecca var ett svettigt inferno av kreativitet i ett halvslaskigt Helsingfors


Årets upplaga av det gigantiska teknik eventet SLUSH (en. Slask), i Helsingfors som fylldes av 17 000 + besökare var precis som föregångarna bombastiskt, med lasershower, elektronisk musik och nyskapande design, denna gång med ett tema som kretsade kring elementen. Huvudscenen var praktiskt taget i lågor och sprutade eld och ånga som en vulkan.
  

Det kan vara enkelt att tro att det bara är kosmetik, ett sätt att skapa en oförglömlig upplevelse men SLUSH och årets tema, kopplades till ett program som lyfte upp nya tekniker som har potential att som lava omforma landskapet inom områden som Fintech, Edtech, Agrotech och sjävklart Healthtech. Från att ha lanserats bara 2 år sedan är hälso-spåret numera en självklar del och ett av de mest besökta. Globala thoughtleaders som Daniel Kraft från Singularity University pratade om hur områden som Artificiell Intelligens (AI), Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Blockchain etc kan appliceras inom vårdområdet.

 


 

En stor förändring från tidigare år var att det inte längre bara är ”techies” dvs. IT-kunniga som kommer för att diskutera digital hälso-lösningar. Företag som GE Healthcare och Bayer hade stor närvaro och ett av årets mest detaljerade och imponerande presentationer var utav Bayers Kemal Malik som talade om hur framsteg inom genteknik (gene engineering, gene editing etc) kan i kombination med de hajpade IT-teknikerna få dramatiska förändringar i hur life science bolagen kommer bedriva sin verksamhet och hur hela hälsolandskapet är i förändring även om de flesta aktörerna är relativt okunniga om omfattningen på denna kataklysmiska omstrukturering.

 


Om huvudbudskapet var dynamik och förändring genom IT, så var det också slående hur länkade olika industrier är numera. Hur det blir svårare att skilja dem åt, och hur en mer holistisk definition på teknik och hälsa bildas. Hälsa på SLUSH var inte bara sjukvård, äldrevård, friskvård osv. det var även frågor om mental välmående, om sex, om liv och död. Och min sista tanke innan post-SLUSH-depressionen slog in var hur overkligt det var att se ordförande för Nokia, Risto Siilasmaa sitta i en paneldiskussion med startups runt en eldstad i ett underjordiskt mörker med floden Styx-rinnande runt scenen och beskriva hur bolaget som en gång varit en global gigant var död för att man inte förstod trenderna. Att det mer än 150 år gamla bolaget inte fanns, men att de skulle som fågeln-Fenix resa sig ur askan som ett Healthtech bolag.
 
Vilka bolag kommer leva vidare, vilka dö, och vilka kommer ömsa skinn och nybildas inom området som förut så enkelt kunde kallas life science?

måndag 28 november 2016

Lyckad delegationsresa till Kina avslutad

Delegationsresans sista del tillbringades i Beijing och inleddes i onsdags med ett seminarium som anordnades ihop med Project Hope, China Alliance for Respiratory Disease. Efter inledning av minister Regnér, talade Mr. He från hälsoministeriet om hälsosamt åldrande och Kinas policies för att bidra till det. Han poängterar att Kina blir gammal innan det blir rikt, vilket förstås sätter extra press på att hitta kostnadseffektiva lösningar. Hans Winbergs presentation handlade om policies för en åldrande befolkning och för kroniskt sjuka. 

Därefter hade vi en trevlig lunchmottagning på residenset med god mat och många tillfällen att nätverka med övriga gäster. Efter lunch fortsatte seminariet, men företagsdelegationen gav sig iväg till ett möte med China Development Bank Capital. Mötet leddes av direktör Zhou, som presenterade CDBC – ett helägt dotterbolag till China Development Bank, inriktat på genomförande av stadsutvecklingsprojekt på temat ”green, smart and healthy”. Representanter från ett statligt bolag och andra stadsutvecklingsprojekt deltog också. De svenska företagen presenterade alla sina lösningar, vilket mottogs med stort intresse.Kvällen var inte programlagd men det fanns möjlighet att delta i invigningen av fotoutställningen Swedish Dads. Förutom ministern deltog ett känt kinesisk filmpar, vilka skänkte stjärnglans eventet.


Torsdagsmorgonen inleddes med ett besök i en stadsdel som genomfört ett pilotprojekt för integrerad vård under drygt tio år. Systemet går ut på att äldre har möjlighet att välja olika tjänster inom vård och omsorg och få dem levererade i hemmet. Teknik som sensorer och larm ingår i paketet, liksom mer ”mjuka” tjänster – dans, sång och andra kulturella aktiviteter. Dagcenter och vård på äldreboende ingår också. Lunchen bestod av obligatorisk Pekinganka och därefter delade gruppen på sig. Några av oss åkte för att diskutera äldrevårdcentralen i Shijiazhuang och andra samarbetsmöjligheter, men de flesta begav sig till ett möte med det statliga bolaget Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Co, Ltd eller kort och gott “Universal Medical”. 

 

De är Kinas största leverantör av integrerade vårdlösningar såsom finansiella tjänster, sjukhusinvesteringar och management, tekniska lösningar och digitaliseringstjänster. Bolagets största ägare är Fortune 500-listade China General Technology Holding, även kallat ”Genertec” som är statligt ägt och direkt administrerat av kinesiska staten. 

Mötet öppnades av VD, Guo Weiping och i mötet deltog även Vice-VD, Yang Jingyao och flertalet höga chefer. Därefter presenterade bolagen i delegationen sina lösningar vilket ledde till flertalet ingående frågor och ett stort intresse från Universal Medical att göra konkreta affärer med de svenska bolagen. Ett bra sista möte på en intressant delegationsresa till det stora riket i öster. Delegationsresan avslutades med en utvärdering under middag på en trevlig restaurang som serverade mycket god mat från provinsen Yunnan (Middle 8th i Sanlitun, kan rekommenderas!). 


onsdag 23 november 2016

Swecare i Shanghai

Delegationens första externa möte var med Shanghai Civil Affairs Bureau där vi träffade flera representanter i ett möte lett av Ms Jiang Rui, vice generaldirektör för äldreomsorg. 

Shanghai har nästan 3 miljoner invånare över 65 års ålder, som alla efterfrågar tjänster av god kvalitet. SCAB ser två viktiga områden för att möta detta behov: att utveckla dels äldrevårdsinstitutioner med omsorg dygnet runt (idag finns närmare 700 i staden, varav ca hälften privata, men många fler behövs), dels tjänster till äldre i bostadsområden, för att möjliggöra för de äldre att bo kvar hemma. Det är därför viktigt att introducera omsorgstjänster och utveckla en ny integrerad vårdmodell, t ex genom att integrera digitala lösningar. 

Vice generaldirektör Jiang Rui, äldreminister Åsa Regnér och generalkonsul Lisette Lindahl

Vi fick också höra om den nya försäkringen för långtidsvård och -omsorg som Kina nu introducerar.  Olika typer av tjänster som kan finansieras av den här försäkringen kommer att listas. Det kan röra sig om omsorg på äldreboenden eller hemtjänst och omsorg i hemmet. Man hoppas att försäkringen kommer att leda till en faktisk ökning av efterfrågan på betalda omsorgstjänster och därmed även ett ökat utbud. Man uppmuntrar också utländska investeringar på detta område och nämnde att det redan finns danska, tyska och holländska äldrevårdstjänster i Shanghai, både i form av drift av äldreboenden och utbildning och konsulttjänster inom äldrevård. 

Minister Åsa Regnér talade också, bland annat om att äldreomsorg inte bara bör vara en uppgift för döttrar och svärdöttrar utan ett professionellt yrke för både män och kvinnor. Hon nämnde också att Sverige har flera problem gemensamt med Kina, om än på en lägre nivå, och ett regeringen därför har initierat en kvalitetsutredning med fokus på finansiering, personal, boendeformer och nya teknologier. Från den svenska sidan presenterade också Hans Winberg, Leading Health Care, tankar om hur vården bör organiseras för att kunna hantera även kroniskt multisjuka äldre.


Efter lunch gjorde vi ett studiebesök på No. 1 Social Welfare Institute, ett modell-äldreboende grundat 1964 och med 200 bäddar. Genomsnittsåldern bland de boende ligger på drygt 86 år och genomsnittstiden man har bott på institutet är nio år, men en dam har bott här i över 25 år. Två tredjedelar har omfattande vårdbehov och nästan hälften har någon form av demens. 140 personer finns i personalen, ca hälften sjuksköterskor.


Det var intressant att höra att varje vårdtagare är kopplad till en volontär, som kan vara antingen en privatperson eller komma från ett företag. Boendet har många samarbetspartner, inklusive flera universitet. Det kostar mellan 3000 och 4500 rmb per månad att bo och få vård här. Hemmet har en väntetid på flera år, och idag är det bara äldre som bedömts ha omfattande vårdbehov (över 4 på en skala 1-6) som kommer ifråga för en plats.

Efter besöket hann vi med en kort och regnig promenad längs the Bund, innan det var dags att ta sig till flygplatsen för vidarebefordran till Peking, där resten av delegationsresans program går av stapeln.

måndag 21 november 2016

Swecare Delegation äldrevård till Kina är igång

Ikväll inleddes delegationen till Kina, med fokus på äldrevård, med ett välkomstmöte och tillhörande mottagning på generalkonsulatets residens i Shanghai. Lisette Lindahl, generalkonsul, hälsade välkommen, följt av inspirerande ord från äldreminister Åsa Regnér. 

Resten av delegationsdeltagarna presenterade sig och vi gick igenom programmet. Därefter  fick vi lyssna till en intressant presentation om marknaden för äldrevård Kina, som hölls av Andrea Staxberg från Business Sweden i Shanghai. 


Vi avslutade kvällen med en trevlig mottagning med ytterligare inbjudna gäster. Imorgon fortsätter programmet med möten och studiebesök i Shanghai innan vi flyger vidare till Peking på kvällen. torsdag 17 november 2016


Swecare ledde paneldiskussion om läkemedelsbolagens roll i Digital Medicin på Europas största Life Science-partneringkonferens.


 
Det var ett intressant upplägg att börja BIO-Europe i Köln, 7-9 November med paneldiskussioner före keynote-sessionen på huvudscen på gigantiska Koelnmesse vilket gjorde att första sessionen ledd utav Swecares Nima Jokilaakso drog stor publik och flertalet journalister som var på plats.

Självklart bidrog paneldiskussionens titel ”Big Pharma´s approach to Digital Medicine” också till att dra publik då digitaliseringen fått större utrymme på denna klassiska life science – konferensinstitution.  BIO-Europe samlar årligen över 3500 personer från Europa, Nordamerika och Asien och under de hektiska dagarna hålls över 20 000 förbokade möten i de över tusen trånga bås som finns uppradade på mässgolvet. Paneldiskussionen om Digital Medicine var en önskad uppföljning på den paneldiskussion som hölls på BIO-Europe Spring tidigare i år i Stockholm. Den gången sammanfattade moderatorn Erika Rask från Meduniverse debatten med att digitaliseringens utmaningar med nya aktörer som tillkommer inom hälsoområdet gör att läkemedelsföretagen behöver bestämma sig om de ville driva utvecklingen i framsätet eller sitta med passivt i baksätet. En sammanfattning som både Mats Berggren (Merck) och Karolina Antonov (LIF) instämde i.

Hur skulle en internationell panel resonera kring ämnet digital medicin? Digital medicin, som ju är ett område som kombinerar framstegen inom individens biologi (genomics, proteomics, metabolomics etc), och de utökade möjligheter att mäta individens fysiologi (wearables etc) är ett hajpat-område i media och bland startups och investerare .

 

Tracy Mayne, Head of Medical Affairs Strategic Research på det amerikanska läkemedelsföretaget Purdue Pharma menade att det i det korta perspektivet inte var nödvändigt för ett läkemedelsföretag att vara aktiv inom området MEN att i det långa loppet helt avgörande för bolagets överlevnad. Han nämnde bland annat hur Fortune 500 listans bolag byts ut i snabbare takt, hur industrier kan på 20-30 år totalt förändras av nya aktörer. Han tyckte inte att IKT-bolag som Google, Apple etc skulle utgöra ett hot i nuläget men var noga med att påpeka att det inte är omöjligt att flertalet av dagens stora läkemedelsbolag slagits ut utav nya aktörer inom en relativt snar framtid.

 

Matthew Owens, Global Head Legal, Strategic Partnerships and Digital Medicine på Novartis som tagit en självkritisk ton till området blev riktigt glad när föregående talare kallade det mesta av konsumentprodukterna inom området för leksaker, och att det först är när life science-organisationer och vården kopplas in som det blir riktigt värdefullt för både patienter, brukare, läkemedelsbolagen och samhället. Matthew menade att området fortfarande är i en tidig fas men att Novartis är väldigt angelägna om att samarbeta med IKT-bolagen för att vara med och forma utvecklingen. Han nämnde vikten av sund skepticism för produkter och tjänster inom digital medicin.

 
Utöver läkemedelsbolagen fanns det representanter för bolag som använder sig utav den data som används inom Digital Medicin. Alexandra Eberhard, Executive VP Sciences på Signal Analytics berättade hur de arbetar med att samla in den externa data som finns tillgänglig globalt för att läkemedelsbolag och vården ska kunna göra bättre strategiska beslut.

 

Peter Neubeck, CMO på ExB Labs förtydligade att informationen från datat kan användas ner på projektnivå i hela kedjan av läkemedelsutveckling. Från forskning, kliniska studier till när läkemedlet är på marknaden. Deras lösning liknar IBM´s Watson och handlar alltså om hur man kan använda tillgänglig Big Data och Deep learning för att få fram information som annars hade tagit enormt lång tid att processa. Det var en intressant kontrast att höra hur läkemedelsbolagen främst pratade om postmarket medan databehandlingsföretagen hellre pratade om premarket.


 
Även om svensk konsensuskultur inte rådde var alla ändå överens om att digitaliseringen är här för att stanna och att digitaliseringen är en mer disruptiv än tidigare teknikdrivna-förändringar inom life science då den påverkar förutsättningarna för hela industrin i så många dimensioner. Vi lever i spännande tider!

måndag 14 november 2016

Turn-key solutions - första frukostseminariet i en serie

Igår anordnade Swecare ett frukostseminarium på temat turn-key solutions. Det är det första i en serie, som avser att ta upp olika aspekter av paketering av helhetslösningar.

Vi inledde mötet med en presentation av de båda projekt som Swecare nu genomför. Det är ena är äldrevårdcentralen i Kina. Anna berättade om bakgrunden, vad som skett och hur långt vi har kommit hittills vad gäller att samla företagens erbjudande. Kommande steg omfattar delegationsresan i slutet av november då vi planerar att besöka staden i fråga och ett informationsmöte 14 december.

Mikaela gjorde en liknande genomgång av projektet för svenska sjukhuslösningar i Iran, där intresse finns både från offentlig och privat sida. Projektet har en styrgrupp och en projektgrupp som driver vidare. Även här är ett kommande steg en delegationsresa, i början av december.


Gemensamt för båda projekten är att det rör sig om långa processer och ofullständig informationen, vilket gör att man får ta ett steg i taget. Fördelarna med att samverka blir desto större: dela kostnader, risker och erfarenheter; och stärka konkurrenskraften genom det det gemensamma erbjudandet med svenskt varumärke.


Sedan var det dags för Håkan Dahlfors från Swedfund att berätta om deras nya verktyg med finansiering av projektförberedande studier. Syftet är att ge stöd för projektägare i länder på DAC-listan att utveckla projekt som är "bankable" med upphandlingar som tar hänsyn till miljö, finansiering, livscykelkostnader med mera. Detta väntas bidra till ökad chanser för svenska företag att vinna stora upphandlingar.Hans-Olof Wållgren berättade om Nya Karolinska sjukhuset och det konsortium där Tengbom ingår. 

Det är ett exempel på ett Public Private Partnership med en funktionsupphandlat totalentreprenad där entreprenad, finansiering och drift ingår. Processen har tagit dryga tio år. Med tanke på projektets omfattning har det varit en nödvändighet att vara många olika aktörer involverade. Det skulle vara svårt för en enstaka aktör att ta risken själv i sådana här stora projekt. 

På slutet diskuterade vi vidare om vikten av samverkan, möjliga modeller för samarbete och hur bolagen använder sig av innovativa finansieringslösningar. På det hela taget hade vi intressanta diskussioner och trevliga samtal, som vi hoppas att ni vill fortsätta vid kommande delar av seminarieserien. 

fredag 21 oktober 2016

Besök av Etiopiens First Lady

I tisdags eftermiddag hade Swecare glädjen att ta emot Etiopiens First Lady, Roman Tesfaye. 

I sin roll har hon valt att fokusera på tre områden. Det ena är stärkande av kvinnors rättigheter, det andra är skolmatsprogram och det tredje informationsspridning kring cervix- och bröst cancer. 

Cervix cancer är den främsta dödsorsaken för kvinnor i 40 av Sub-Sahara Afrikas länder. Samtidigt så har incidensen av cervixcancer närmaste halverats de senaste 30 åren i Sverige, tack vare regelbundna gynekologiska cellprovskontroller. Frustration att det faktiskt är en sjukdom som kan behandlas och att liv kan räddas var det som fått First Ladyn att prioritera området. Etiopien har nu en National Cancer Control Plan där mål och implementeringsplan. 

Eftermiddagen tillbringades på S:t Görans sjukhus där vi började med att First Lady fick vara med på ett patientbesök hos Cevita Care, GynStockholm på S:t Görans sjukhus. Efter det berättade Elisabeth Wikström Shemer om det kolposkop som hon har utvecklat och hur deras Gynocular underlättar arbetet för gynekologer samtidigt som det ser till att minska överdiagnostisering av cervix cancer samt hur man kan sätta upp nationella screening program där Aprovix lyftes. Även Elekta genom Anna-Karin Strandberg presenterade deras lösningar inom bröst- och cervixcancer och hur de ser på Afrika som en mycket viktig marknad.


First Ladyn lyfte att de har ett nära samarbete med Pink Ribbon Red Ribbon och att det i ett stort land som Etiopien dock är svårt att nå ut med information och att det behövs stora investeringar för att nå en lyckad screening och vård.Som eftermiddagens sista punkt besökte vi Bröstcentrum på S:t Göran och fick en rundtur samt presentation. Vi fick bland annat presenterat hur vi i Sverige screenar för bröstcancer redan vid 40 års ålder för att kunna göra tidig diagnostisering möjligt, sedan fortsätter screening till 74 års ålder. På S:t Görans mammografienhet tar de emot 200 patienter om dagen. 


Vi har tre mammograficenters i Stockholm och S:t Göran tar emot flest antal patienter. Informationen intresserade First Ladyn som ställde många följd frågor. Swecare ser på möjligheterna att genomföra en delegation till Etiopien så hör av er om ni är intresserade!